Projektové dny

Jaro – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Pro realizaci projektového dne si vyberte nejlépe 4 z těchto programů. Můžete ale také využít naší standardní nabídky lektorských programů a nakombinovat si vlastní projektový den na míru.

Pro objednávku kontaktujte garanta projektových dní Mgr. Ivanu Spitzer Ostřanskou na e-mailu ostranska@muzeumvalassko.cz nebo na tel. čísle 776 202 254.

společenskovědní
Jaro | Zámek Kinských

Archeologie Valašska

lektorský program k expozici – část archeologie, regionální nálezy, repliky nálezů pravěkého domu a středověké odpadové jámy

Obsah košíku