Počátky Mezinárodní přehlídky fotoklubů, přejmenované roku 1974 na Interfotoklub Vsetín, sahají do roku 1963 a jsou spjaty s fotoodborem při závodním klubu n. p. MEZ Vsetín coby iniciátorem a organizátorem akce. Pořádání fotosalónu se od sedmdesátých ujaly také místní kulturní instituce a správní orgány. V současnosti je organizátorem fotosoutěže Dům kultury Vsetín spolu s Městem Vsetín a při realizaci výstavy spolupracují s Muzeem regionu Valašsko, v jehož vsetínském zámku je prestižní fotosalon, resp. jeho část, vystavována již řadu let, a to od roku 1965.

Vyjma krátké pauzy na počátku sedmdesátých let se fotosoutěž koná pravidelně: v šedesátých letech každoročně a od roku 1974 coby bienále – každým druhým rokem. Od počátku byla soutěž jedinečná svým mezinárodním zameřením na amatérské fotokluby. V roce 2000 byla kvůli stále nižší účasti kolektivů rozšířena také na jednotlivce a v roce 2016 byla pro soutěžící zatraktivněna změnou přehlídky na digitální fotosalon v kategorii jednotlivců. Prestiž Interfotoklubu Vsetín zvyšují záštity Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP), která poskytuje ceny pro oceněné jednotlivce od roku 2000 a pro fotokluby od roku 2016.

S Interfotoklubem Vsetín je spjato i zdařilé logo akce. Jeho autorem byl výtvarník vsetínského muzea, absolvent oboru propagační grafiky a výtvarnictví na SUPŠ v Uherském Hradišti, Břetislav Dadák (1936–2014). Poprvé ho použil při grafické úpravě katalogu fotosalónu v roce 1964, a to jako poutač na následující přehlídku v roce 1965. Dadákovo důvtipné logo symbolicky postihuje mezinárodní i fotografický charakter fotosalónu. Tvoří ho zemský globus: uprostřed něj je situován vertikální nápis Fotoklub (od roku 1974 změněn na Interfotoklub) a na jeho pravé polovině je schematicky znázorněna expoziční clona fotoaparátu s letopočtem. V šedesátých letech se setkáme ovšem ještě s jednou variantou loga, u níž se místo posledního dvojčíslí daného roku objevuje zkratka názvu Mezinárodní přehlídky fotoklubů: MPF. Původní logo bylo s fotosoutěží spojeno až do roku 1980 a k jeho „renesanci“ došlo teprve u 28. ročníku fotosalónu v roce 2014, kdy současný grafik Interfotoklubu Vsetín Aleš Žanta nahradil letopočet pořadovým číslem ročníku. Dlouholetou tradici akce zdůrazňuje pod logem také někdy připojený anglický nápis: SINCE 1963.

Více o historii této významné nadnárodní fotosoutěže se můžete dovědět na probíhající výstavě ve vsetínském muzeu, a to až do 31. března.