Muzeum regionu Valašsko, Město Stará Ľubovňa a Město Vsetín dokončují přípravy společného výstavního počinu, a to výstavy výtvarnice Kornelie Němečkové (*1932) ve Staré Ľubovni. Ve slovenském družebním městě Vsetína bude výstava této české ikony papírových vystřihovánek k vidění od poloviny srpna do konce září v galerii Provinčního domu. Bude se jednat o částečně rozšířenou a pro dané galerijní prostory upravenou verzi výstavy, kterou Muzeum regionu Valašsko zrealizovalo a prezentovalo ve vsetínském zámku na přelomu roku 2018 a 2019.

Při příležitosti pořádání loňské vsetínské výstavy věnovala vystavující autorka – rodačka ze Vsetína žijící v Praze – Muzeu regionu Valašsko rozsáhlý soubor svého životního díla čítající na více než 350 kusů artefaktů. Díky této skutečnosti budou rovněž exponáty prezentované na výstavě ve Staré Ľubovni pocházet – vyjma jednoho díla – ze sbírky vsetínského muzea, které spravuje a pečuje o nejrozsáhlejší a nejvýznamnější kolekci děl Kornelie Němečkové ve veřejných sbírkách v rámci České republiky.

Výjimkou mezi exponáty bude textilní koláž či spíše asambláž (reliéfní „koláž“) „Strom života“ z roku 1984, kterou v polovině 80. let minulého století zakoupila vsetínská knihovna pro výzdobu dětského oddělení. Poměrně monumentální dílo určené do architektury bude tak prezentováno na výstavě Kornelie Němečkové vůbec poprvé, a to díky Masarykově knihovně Vsetín, která jej na slovenskou výstavu laskavě zapůjčí.

Cit pro textil a záliba ve výtvarném zpracovávání materiálu pomocí nůžek přivedly Kornelii Němečkovou již na přelomu 50. a 60. let k tvorbě textilní verze vrstvených papírových vystřihovánek – k textilním kolážím, kterým se věnovala přes čtyřicet let, a sice do roku 2002. Na této výtvarné činnosti ji přitahovala možnost kombinovat materiály rozmanitých barev, vzorů a struktur a hledat a nacházet pro konkrétní motiv adekvátní textilní výraz. Strukturální členění umocňovala nejen aplikací prýmků, třásní, krajek, nášivek apod., ale i prostorovými netextilními zdobnými prvky ze skla, dřeva či kovu. Dospěla tak k velmi dekorativnímu a plasticky účinnému projevu a barevnost koláží dotvářela i malbou.

Motiv stromu náleží u autorky k těm nejoblíbenějším a hojně variovaným. Např. symbolická kompozice „Stromu života“, odkazující svým názvem k tématu rodokmenu, je ztvárněna jako kvetoucí strom s párem ptáčků v koruně a s jejich potomkem u paty kmene. Obecněji může být tento námět chápán i jako oslava samotného života. Často se lze v jejím díle setkat i s lyrickým motivem „Ptačího stromu“, do nějž se promítá autorčina láska k hudbě, obzvláště k té lidové.