Rožnovská výtvarnice Ludmila Vašková (*1959) oslavila v letošním roce význačné životní jubileum. Při této významné příležitosti otevřelo na počátku července Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve výstavním sále Sušák autorčinu reprezentativní výstavu, která potrvá až do konce května příštího roku. Nadstandardní velkorysé pojetí umělecké výstavy i délka jejího trvání vypovídá nejen o významu, jaký jí pořadatel přikládá v rámci svého výstavního programu, ale i o postavení Ludmily Vaškové na současné výtvarné scéně regionu. Výstava se tak stává i jakýmsi poděkováním této výtvarné umělkyni, která se ve svém díle inspiruje tradiční lidovou kulturou Valašska a která již léta úspěšně spolupracuje s rožnovským muzeem a s jeho odbornými pracovníky.

Mimořádně umělecky i koncepčně zdařilá výstava je společným dílem autorčina syna, architekta Michala Vaška (z ateliéru Henkai architekti), který se ujal jejího architektonického řešení, a manželů Ludmily a Břetislava Vaškových, kteří spolu s kurátorkou výstavy Janou Tichou a etnologem Danielem Drápalou vytvořili její scénář. Autorskému týmu se podařilo dosáhnout působivé rovnováhy mezi vystavenými uměleckými díly a jejich citlivou a esteticky vytříbenou prezentací. Přehledný rozvrh exponátů dle jednotlivých výtvarných druhů, kterým se autorka věnuje, poskytuje návštěvníkům snadnou orientaci v její tvorbě. Umožňuje jim ale také uvědomit si souvztažnost mezi autorčinou kresbou, grafikou, ilustrací, malbou či keramikou a nalézt pověstnou „jednotu v rozmanitosti“. Rozčlenění poměrně velkého prostoru výstavního sálu do menších kabinetů a segmentů vnáší do výstavy komorní atmosféru, potřebnou pro intimnější a senzitívnější vnímání jednotlivých děl a soustředění pozornosti na detaily. Vzájemná harmonická souhra jednotlivých vjemů umocňuje divákům jejich celkový umělecký a poeticky podbarvený zážitek. Umělecká kvalita, profesionalita a preciznost se promítá i do grafického zpracování vstupního informačního panelu, propagačních materiálů a tisku k výstavě, které navrhl Břetislav Vašek. Totéž grafické pojednání bude použito i u monografie Ludmily Vaškové, která bude vydána v průběhu její výstavy, a to nejpozději do konce toho roku.

Emotivní a pochvalné reflexe z knihy návštěv svědčí o tom, že se výstava i dílo Ludmily Vaškové těší velmi osobní přízni návštěvníků, neboť naplňují jejich touhu po kráse, poezii i duchovním prožitku. Jedno vyznání za všechny: „Krásné! Hrozně jsem se na výstavu těšila a je ještě krásnější, než jsem si představovala. Obrázky znám některé z knížek, ale naživo to má jinou atmosféru, barvy, je to prostě lepší… Citlivá povedená koncepce a řešení výstavy jako celku včetně citátů, byla bych tu celý den…“