V únoru si připomeneme 110 let od narození Ericha Kulky novináře, historika a spisovatele, jehož život silně poznamenaly události 20. století.

Kulka se narodil 18. února 1911 v židovské rodině ve Vsetíně, dokončil zde školní docházku a studoval na gymnáziu, poté absolvoval dřevařský kurs a v oboru začal pracovat. Ve třicátých letech spolupracoval hlavně se vsetínskou firmou Václava Juráně. Dařilo se mu i v osobní životě, vstoupil do manželství s Elly a narodil se jim syn Otto. Šťastnou životní etapu ukončila nacistická okupace naší země.
Po příchodu nacistů se Erich Kulka podílel na ilegálním převádění utečenců přes protektorátní hranici, naneštěstí byl prozrazen a zatčen gestapem. Následně byl vězněn na brněnském Špilberku, později v koncentračních táborech Dachau, Sachsenhausen, Neuengamme a v letech 1942 - 1945 ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau (Osvětim).

Díky tomu že zde vedl zámečnickou dílnu se mu podařilo přežít, v táboře se setkal se svou ženou Elly a synem Ottou, které zde dovezli z tábora v Terezíně. Během evakuace osvětimského tábora v lednu 1945 se mu podařilo zůstat ze synem, ale jeho žena byla evakuována do tábora nedaleko Gdaňsku, kde zahynula.Po válce si Erich nechal změnit příjmení z rodného Schön na Kulka, právě na památku své ženy. Kulkovi a jeho synovi se podařilo uprchnout z transportního vlaku v Ostravě a následně se dostal k přátelům na Valašsko, kteří je ukrývali až do konce války.

Po válce se Kulka vrátil ke svému původnímu povolání úředníka v dřevozpracujícím průmyslu. Začal být aktivní v sionistickém hnutí a také publikoval reportážní a dokumentační prózy zachycující situaci v koncentračním táboře.
Po roce 1968 se proti němu obrátila komunistická moc nastupující normalizace, jeho literární činnost byla označena za „sionistické spiknutí“ a on musel opustit Československo. Poté žil ve Vídni kde našel útočiště u Simmona Wiesenthala, působil v rádiu Svobodná Evropa a nakonec odešel do Izraele, kde pokračoval ve výzkumné činnosti na Hebrejské univerzitě.

Zde působil i jeho syn Otto, který z Československa odešel už v roce 1949 a stal se na univerzitě renomovaným historikem. V Izraeli se Kulka zabýval hlavně tématikou účasti českých a slovenských Židů v boji za osvobození Československa.
Po sametové revoluci se Erich Kulka aktivně zasazoval za obnovení kulturních styků mezi Izraelem a Československem, podílel se také na oživení židovského komunitního života u nás. Nezapomněl ani na rodný Vsetín, kde inicioval stavbu památníků vypálené synagogy. Svoji životní pouť ukončil Erich Kulka 12. července 1995 v Jeruzalémě. Zůstalo po něm velké množství knih a článků dokumentujících jednu z nejtemnějších etap lidských dějin.

Článek zveřejnil Valašský deník 11. 2. 2021, odkaz zde.