V zimním čase zatouží každý z nás po zvýšené dávce pocitu hřejivosti. Ten v našich příbytcích mohou evokovat i vlnami „malované“ obrazy, které je nejen zkrášlí, ale také zútulní.

Mezi nástěnnými textilními obrazy (tzv. tapiseriemi) se setkáváme i v dnešní době, ikdyž v mnohem menší míře než v minulosti, se specifickými netkanými technikami. Vyvinuty byly v bývalém Československu v šedesátých letech minulého století, známé jsou pod názvy „artprotis“ a „aradecor“ a oba typy se od sebe liší způsobem fixace textilního vlákna. Jednalo se tedy o technologie české provenience, využívající k tvorbě tapiserií proplétací stroje Arachné. Pokud se jim chtěl umělec věnovat, byl za socialismu odkázán na dílny provozované státními podniky – brněnskou Vlněnou (artprotis) a kdyňským Elitexem (aradecor). Dnes tradici umění aradecoru uchovává a předává soukromý ateliér textilní výtvarnice Milady Hynkové v Kdyni.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se netkané tapiserie coby levnější a na výrobu časově nenáročný protějšek klasických, ručně tkaných gobelínů těšily značné oblibě a sloužily k umělecké výzdobě soukromých i veřejných interiérů. Na počátku sedmdesátých let zaujal aradecor také vsetínskou rodačku, pražskou výtvarnici Kornelii Němečkovou, která mu zůstala věrná dlouhých čtyřicet let. Své zatím poslední tapiserie vytvořila ve svých osmdesáti letech (v roce 2012) a v současnosti jsou tato díla k vidění na její výstavě ve vsetínském muzeu (do 20. ledna).

Pro svůj malířský výraz a větší měřítko představují tapiserie v rámci autorčiny výtvarné tvorby pomyslný protipól k jejím papírovým vystřihovánkám. U techniky aradecoru jí vyhovuje způsob výtvarného zpracování vlny a možnost kreativně zasahovat do průběhu procesu tvorby. Co vše zahrnuje postup zhotovení aradecoru? Na umělohmotnou textilii se nakreslí návrh kompozice, dle ní se kladou k sobě, na a přes sebe vrstvy z česanců a přástků barevné vlny, kterými se vykrývá obrazová plocha. Následně se vrstvy slisují přežehlením horkou párou, překryjí tenkým papírem, otočí naruby a na stroji prošijí rastrem háčkových jehel. Po první fixaci lze textilní obraz ještě výtvarně korigovat. Na závěr se rubová strana tapiserie podloží zpevňující jutou, stroj naposledy proplete vlněná vlákna přes podložku a autorský obraz „malovaný“ vlnami je na světě!