Ve vsetínském zámku probíhá výstava nazvaná Introspektiva. Její důvtipné pojmenování je dílem vystavujícího autora – akademického architekta Libora Sošťáka, který výstavu zrealizoval ke svým letošním šedesátinám. Originální název výstavy je odvozen od pojmu „introspekce“, který pochází z latinského slova „introspicere“ – neboli „dívat“ se do vlastního nitra, pod povrch… Jedná se o „zaznamenávání vlastních subjektivních zkušeností – svého vnímání, myšlení a cítění“ – v případě umělce prostřednictvím jeho umělecké tvorby coby reflexe jeho vnitřního světa.

Akademický architekt Libor Sošťák je významnou osobností našeho regionu. Po letech soustavného středoškolského a vysokoškolského studia v oborech tvorby nábytku i interiéru a následně architektury, které ho zavály do Brna, Prahy i Paříže, se vrátil na počátku druhé poloviny 80. let do rodného kraje. Zpočátku se uplatnil jako architekt ve svobodném povolání, zkraje 90. let utvořil s architekty Petrem Osičkou a Milanem Chlápkem autorský tým architektonické kanceláře BLOCK Studio Vsetín a společně podnikali do roku 2005. Od té doby provozuje Libor Sošťák vlastní architektonický ateliér v Ratiboři, kde žije a působí.

Vedle své architektonické a designérské profese maluje a od roku 2012 tvoří také asambláže či objekty. Inspirují ho památky po příbuzných, ale i neužitečné, vysloužilé či náhodně nalezené předměty, které na sobě nesou působivé stopy času, případně i destruktivního vlivu živlů, a které mají pro něj emotivní, evokační i výtvarný potenciál. Jak sám přiznává, tím, že je umělecky ztvárňuje, tak jim dává druhou šanci, nový život. Mnohé exponáty tudíž mají své žánrové příběhy, které rozvíjí a umocňuje autorův smysl pro nadsázku, parafrázi, důvtipnou interpretaci výchozích předmětů či jejich fragmentů a důmyslné kombinování použitých materiálů. Vystavená umělecká díla pocházejí z let 2012 až 2019 a převažují mezi nimi práce z posledních tří let, a to zejména z letošního roku. V malířské tvorbě se autor v současnosti věnuje především dvěma tematickým abstraktním cyklům; obojím dominují vrstvené linie.

Více se o umělcově tvorbě můžete dozvědět na komentované prohlídce výstavy, kterou Vás provede sám akademický architekt Libor Sošťák, a to ve 20 hodin v pátek 17. května na akci Vsetínská noc 2019.