V Janové u Vsetína žije a tvoří akademická sochařka Kristina Vesková (*1986). Během letní sezóny, která je pro mnohé z nás především časem odpočinku a zasloužených dovolených, se tato talentovaná mladá sochařka věnuje nejen své umělecké tvorbě, obzvláště té, která si žádá práci v exteriéru, ale také své dílo vystavuje.

Účastní se 10. ročníku přehlídky Sochy v zahradě, která se koná v areálu Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde je do 22. září k vidění na 21 realizací od 13 českých sochařů. Kristina se do sochařské výstavy pod širým nebem zapojila už v loňském roce a letos tu prezentuje dva reliéfy a dvojici hlav volně instalovanou v trávě. Původně měla v úmyslu soubor svých prací rozšířit i o právě dokončenou sochu chlapce z černého betonu, ale z technických důvodů ze strany pořadatele od svého záměru upustila. Její variantu z bílého umělého mramoru vystavila poté na své poměrně velké samostatné výstavě v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích (červen až červenec) a následně ji jako jedno ze svých stěžejních současných děl zapůjčila i na kolektivní výstavu valašských umělců na soláňskou Zvonici (do 8. října). Jedná se o realisticky zdařilý celofigurální portrét čtyřletého chlapce s poněkud šibalským úsměvem a duchaplným výrazem v živě podaných rysech tváře, který sedí na torzu obří hlavy. Dílo z roviny portrétní tak přetavila do symbolické podoby a důvtipně jej nazvala „Rozverná myšlenka“.

Kristina Vesková absolvovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti výtvarné zpracování keramiky a porcelánu u akad. sochaře Jiřího Vlacha (2002–2006). Ve studiu pokračovala na Akademii výtvarných umění v Praze (2006–2012), kde studovala nejprve v sochařském ateliéru u akad. malíře Jaroslava Róny a studium zakončila v ateliéru figurálního sochařství a medaile u prof. Jana Hendrycha.

Svou tvorbu charakterizuje Kristina Vesková slovy: „Moje díla jsou převážně figurální, realistická. Mísí se v nich surrealismus, symbolismus a jsou okořeněná dekadencí. Inspiruji se zvířaty, přírodou, mořem, scifi a fantasy žánry.“ V současnosti se v jejím díle často setkáme s torzy lidských figur či s motivem hlav (Hypnos, Měsíc, Slunce, Pierot, Starý faraon, Medusa či Mars).

Rozpětí její tvůrčí činnosti je mimořádně rozsáhlé: vedle keramické a sochařské tvorby, ať již užité či volné, se věnuje malbě, kresbě a grafice a výjimečně i landartovým instalacím ve volné přírodě. Ve své tvůrčí práci využívá rozmanité materiály, různé metody a s oblibou experimentuje např. s technikami výpalu či se solnou glazurou. Novinkou poslední doby je tvorba drobných plastik z keramiky RAKU či z porcelánu, které veřejnosti představila na letošní výstavě ve Velkých Karlovicích a které jsou skvělými sběratelskými kousky pro milovníky sochařského umění.