Nastal čas letních prázdnin a zasloužených dovolených. Pokud ještě nevíte kam za kulturou, vypravte se do Muzea umění Olomouc, kde právě probíhá velká reprezentativní výstava tapiserií z Moravské gobelínové manufaktury. Věříme, že po jejím zhlédnutí (ať již jste z Valašska či nikoli) budete patřičně hrdi na uměleckou a řemeslnou kvalitu textilních obrazů utkaných či vyvázaných z vlny, které byly vytvořeny ve Valašském Meziříčí.

Tamější gobelínka je dnes jedinou gobelínovou dílnou v České republice, která se vedle restaurování historických gobelínů věnuje i volné (na zakázku nevázané) tvorbě tapiserií podle předloh renomovaných umělců. Je to zásluhou dlouholetého intenzivního úsilí ředitele Moravské gobelínové manufaktury akad. malíře Jana T. Strýčka o zachování tkalcovského řemesla a rozvíjení uměleckého potenciálu tapiserie. Jeho záměrem je rehabilitovat tapiserii coby plnohodnotné umělecké dílo, v němž se snoubí výtvarné umění s textilním řemeslem. Zároveň se tak snaží zvýznamnit postavení tapiserie v soudobém umění a aktualizovat její roli v současném interiéru. Strýčkovy cíle by nebyly reálné bez zkušených tkadlen, které díky svým letitým řemeslným dovednostem a znalostem dokážou s intuitivní empatií převést (vytkat či vyvázat) předlohu do výsledného textilního díla.

A právě na podivuhodnou tvůrčí transkripci předlohy (předobrazu) do tapiserie je zaměřena olomoucká výstava. Ve velkorysém výstavním prostoru Muzea moderního umění, v tzv. Trojlodí, je prezentováno na čtyřicet monumentálních tapiserií, a to převážně z posledních 25 let, tj. od privatizace valašskomeziříčské gobelínky až pro současnost. Převažuje tvorba druhé poloviny 90. let, kdy se v gobelínce rozjel unikátní projekt Actual Textile Art, založený na spolupráci s předními českými výtvarnými umělci. Nejnovějším dílem zastoupeným na výstavě je gobelín Den a noc realizovaný v letošním roce dle kartonu Mikuláše Medka z roku 1956. 

Popisky u exponátů vás doslova vtáhnou do tvůrčího procesu. Dozvíte se, že jako předloha může posloužit nejen malířské dílo, ale také kresba, grafika, fotografie či dokonce konceptuální počin. Že si to nedokážete představit? Navštivte výstavu a přesvědčíte se, že umění tapiserie rozvíjené ve valašskomeziříčské gobelínce již od roku 1909 dospělo k virtuozitě v interpretaci a přepisu předlohy do textilního uměleckého díla.

Článek otiskl Valašský Deník 13. 7. 2020, odkaz zde.