Do 31. března máte ještě poslední příležitost navštívit dvě paralelní výstavy mezinárodní fotosoutěže Interfotoklub Vsetín 2018, a to ve vsetínském zámku a v nedaleké Galerii Stará radnice.

Tato fotografická soutěž, významně přispívající k věhlasu městaVsetína již 55 let, prošla za dobu své existence řadou změn. Ty svědčí o trvalé snaze měnících se organizátorů nejen soutěž zachovat, ale také ji přizpůsobit a rozvíjet v souladu s požadavky doby a s ohledem na její atraktivnost pro soutěžící.

Fotosoutěž začínala jako mezinárodní přehlídka amatérských fotoklubů, ale kvůli zániku mnohých fotografických kroužků v devadesátých letech minulého století i kvůli sílící vlně individualismu a menší potřebě fotografů sdružovat se v zájmových uskupeních byla v roce 2000 rozšířena i na jednotlivce. Jednotlivé fotografy motivuje k účasti také možnost usilovat v tomto mezinárodním klání o prestižní ocenění Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP), která od té doby opakovaně poskytuje fotosalonu patronát a uděluje vítězům medaile a modré stuhy, tj. čestná uznání. Ocenění pak mohou dle daných pravidel žádat o udělení uměleckých titulů FIAPu, kterých si považují fotografové z celého světa a které jsou vlastně vyznamenáním za dosaženou technickou ​​a uměleckou kvalitu fotografické tvorby.

V posledních letech se současný organizátor fotosoutěže – Dům kultury Vsetín – pokusil zvýšit zájem soutěžících o účast na mezinárodním fotosalonu hned několika vstřícnými kroky. Podařilo se mu získat ocenění FIAPu i pro vítězné kolektivy fotografů, navýšil počet cen, zavedl v kategorii jednotlivců novou soutěžní sekci – fotografie na dané téma – umožnil jednotlivým soutěžícím zasílat do fotosalonu digitální snímky (předtím organizátoři přijímali fotografie jen v papírové formě). V neposlední řadě také zjednodušil organizaci Interfotoklubu Vsetín, a to zřízením jeho vlastní webové stránky s registrací soutěžících, s příjmem digitálních fotografií, s jejich vyhodnocováním atd.). 

Přes všechnu snahu organizátora je bohužel účast ve fotosoutěži stále poměrně nízká. Potěšitelné ovšem je, že stoupá kvalita soutěžních snímků. Zatím poslední – 30. ročník mezinárodní fotosoutěže zhodnotil její prezident prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. slovy: „Pro organizátory tak veliké a významné soutěže je vždy důležité zjištění, zda neklesl počet přihlášených fotografů, zda neklesl počet zaslaných fotografií. To však je formální hodnocení. To vůbec nejdůležitější je zjištění, zda se zvýšila úroveň zaslaných prací. Mohu konstatovat, že soutěž obeslaly opět i kluby z České a Slovenské republiky, to je první pozitivum, a druhé, ještě důležitější, že se úroveň zaslaných prací podstatně zvýšila. Ubylo banálních a formálních fotografií a přibyla vážná, solidní a koncepční práce.“