Dvorním fotografem sklárny B. A. G. (zkratka pro Bohemia Art Glass), později známé pod názvem Barovier and Toso Czech Republic, byl po téměř celou dobu její krátké existence vsetínský fotograf Aleš Mynář (nar. 1961).

Vystudoval obor Umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1983–1988). Pár let po absolutoriu se s úspěchem zúčastnil výběrového řízení vyhlášeného nově vzniklou sklářskou ateliérovou hutí, postavenou „na zelené louce“ ve Vsetíně-Bobrkách. Pro jednu z nejmodernějších skláren té doby, specializovananou na ruční malosériovou výrobu designového užitkového skla, vytvořil mezi lety 1992 až 2001 četné soubory produktových a reklamních fotografií. Na propagačních materiálech, zprvu letácích a později i v reprezentativních katalozích tištěných za italských majitelů sklárny, uplatnil u fotografií skla osobité výtvarné pojetí. Jeho přístup byl velmi originální, kreativní a pro jeho inovativní koncepty mělo pochopení zejména vedení zakladatelů sklárny, a to firmy Glass Service s. r. o. a jejího společníka, chemického podniku Deza, a. s.

Záměrem Aleše Mynáře bylo koncipovat snímek tak, aby zaujal potenciálního zákazníka na první pohled. V případě souboru jednotlivých katalogových listů se vzory z let 1992–1996 zvolil žánr zátiší a pojal ho v postmoderním duchu jako sofistikované, hravé minipříběhy. U katalogů vydaných za sklářské společnosti Barovier and Toso pak opustil koncept opuletních „manýristických“ zátiší dotvářených řadou rekvizit a zredukoval je na kompozičně vytříbené „výřezy“ ze sestav skleněných výrobků. Zdůraznil přitom význam detailu a volbou diagonálně řešených záběrů vnášel do fotografií ozvláštňující dynamičnost. Při realizaci propagačních tisků spolupracoval s grafikem Radimem Mojžíšem, který je mimo jiné též autorem značky B. A. G. (s motivem broušeného krystalu skla).

Kromě produktových fotografií se Aleš Mynář věnoval také fotodokumentování provozu sklárny. Na dobu spjatou s B. A. G. vzpomíná velmi rád, neboť měl možnost setkávat se se zajímavými a kreativními lidmi, dostal patřičný prostor k uplatnění svých nevšedních nápadů a nabyté zkušenosti mu otevřely cestu k dalším zakázkám na fotografování skla (např. od Ronyho Plesla či od redakcí časopisů o designu (hlavně sklářském). V současnosti opět fotografuje pro firmu Glass Servis, přičemž se kruh pomyslně uzavírá, neboť s ní navázal spolupráci v souvislosti s B. A. G. již před 30 lety.

Článek zveřejnil Valašský deník 14. 7. 2022, odkaz zde.