Už jen do 22. listopadu můžete navštívit výstavu v galerii IC Zvonice na Soláni, představující malířskou tvorbu známého keramika Pravoslava Dordy a autorským tiskem zdobený porcelán jeho dcery Markéty Holišové. Oba pojí nejen úzký příbuzenský vztah, ale také poetické až snové pojetí tvorby, smysl pro hravost, humor a nadsázku či schopnost navodit atmosféru příběhu. Zároveň si oba rádi pohrávají s technikami a „vynalézají“ nové postupy.

Markéta Holišová (nar. 1972) navázala na rodinnou tradici a vystudovala obor Keramika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Následně absolvovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ateliér Sklo v architektuře a doplnila si pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti vyučuje na jedné ze základních škol v Rožnově pod Radhoštěm dějepis, pracovní i výtvarnou výchovu. Jako výtvarnice tíhla jak k řemeslu, tak i k ilustrační tvorbě, přičemž ideální spojení obou „uměn“ nalezla v dekorování keramiky. Zprvu malovala přímo na kameninu, ale technika ji zcela neuspokojovala. Pro dokonalý přepis detailů nakonec zvolila techniku tisku, kterou na kvalitní porcelán české výroby přenáší své kresby. K vyobrazeným motivům sama dodává: „Velkou inspirací je mi dětské vnímání světa, které jsem znovuobjevila se svými dětmi. Děti nevidí rozdíl mezi životy lidí, zvířat a rostlin, vše je propojeno, vše je dovoleno, a to mě baví. Těší mě brnkat na dětské strunky v dospělém světě.“

Pravosla Dorda (nar. 1945) žije a tvoří na Dolní Bečvě a po celý svůj profesní život se věnoval především užitkové keramické tvorbě. Z kameniny zhotovoval např. hrníčky, misky, zahradní keramiku aj. a nejen u nás, ale i ve světě proslul zejména svými nádobami na bonsaje, u kterých uplatnil svou originální techniku. V pokročilém věku se navrátil ke svému původnímu výtvarnému zaměření, neboť v 60. letech absolvoval na uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole obor malba a dekorace. Barevnými pastelkami kreslí krajiny i figurální výjevy, ale vlastní jsou mu též abstraktní či imaginativní kompozice. Rozmanitost stylů a pojetí plně odpovídá autorově potřebě dát naprostou svobodu své tvůrčí fantazii a tvořit intuitivně, přičemž sám o sobě hovoří jako o pouhém vykonavateli podnětů, které mu ponouká vlastní podvědomí. Dordova technická vynalézavost se pak projevuje na specifické úpravě papírového podkladu obrazů. V čem tato úprava tkví, se můžete dočíst v rozhovoru s autorem, který poskytl historičce umění Kamile Valouškové a který bude otištěn v muzejním časopise Valašsko, vlastivědná revue (vyjde již 6. 12.).

Článek zveřejnil Valašský deník 18. 11. 2022, odkaz zde.