Obyvatelům a návštěvníkům Valašského Meziříčí jistě neušlo, že vysoká šindelová střecha kostela Nejsv. Trojice už není skryta za lešením a plachtami. První etapa oprav je u konce a renovovaná stavba je opět součástí malebného obrysu města nad Rožnovskou Bečvou.

Následovat by měla etapa druhá, jejíž náplní bude především úprava okolního parku, který stovky let sloužil jako městský hřbitov. Při rekonstrukci historických objektů odborníci vždy řeší otázku, zda a do jaké míry je možné rekonstruovat původní stav památky. Obnovit hřbitov možné není (byť se z něj dochovala řada výtvarně i historicky hodnotných náhrobků), stejně tak se nejeví reálné navrátit původní podobu interiéru této stavby. Poslední bohoslužby zde proběhly v polovině 20. století, nicméně přece jen se do dnešních dnů dochovala i část někdejšího mobiliáře.

Svatotrojiční kostel byl vybaven čtyřmi oltáři. Hlavnímu oltáři v presbytáři kostela vévodila od roku 1863 dva a půl metru vysoká malba zachycující Korunování Panny Marie, dílo novojičínského malíře Ignaze Johanna Bergera. Po levé (evangelijní) straně kostela stála relativně nízká dřevěná kazatelna a směrem k vítěznému oblouku, oddělujícímu presbytář od hlavní lodi kostela, byly od poloviny 18. století umístěny dva boční oltáře. První byl zasvěcen Panně Marii Pomocné a jeho ústředním motivem byla malba inspirovaná slavným renesančním obrazem Lucase Cranacha staršího. Obraz a část bohatě vyřezávaného oltářního nástavce se dochoval do dnešních dnů ve sbírkách muzea. Zato z vedle stojícího oltáře zasvěceného sv. Janu Křtiteli zůstala uchována jen část malby nástavce. Poslední ze čtyř oltářů byl umístěn v Kapli sv. kříže. Ta slouží jako hlavní vstup do interiéru dnešního lapidária a přestože dřevěné sousoší Kalvárie je v poměrně dobrém stavu, z důvodu špatných klimatických podmínek jej na původní místo umístit nelze. Naopak rozměrný Bergerův obraz by bylo možné restaurovat a učinit z něj opět dominantu interiéru. Podaří se dohledat i další původní vybavení kostela? Bylo by vhodné vrátit do kostela kazatelnu, která je nyní součástí expozice jiné stavby? Uvidíme, každopádně havarijní stav někdejšího kostela Nejsv. Trojice je zažehnán, stavba opravena a teď se můžeme těšit na proměnu přilehlého parku a obnovenou expozici.