Znáte to přísloví „oheň je dobrý sluha, ale špatný pán“? Dodnes v mnoha myslích zůstává přesvědčení, že oheň na louku nepatří, že je roven zlému a škodlivému požáru. Toto téma je lehce uchopitelné i pro pedagogy – děti dobře chápou, že v plamenech umírají čmeláčci, včelky a mravenečci. A že to tak být nemá a že oheň mimo kamna je fuj. Na jednu stranu mají pravdu, oheň seje smrt. Ale také život. Doba se změnila a nové poznatky nám říkají, že dnes již převážila pozitiva vypalování. Ohněm přírodu chráníme. Nezapomeňme ale, že zákon si toto stále nemyslí a vypalování je postihnutelné!

V dnešní zarůstající krajině je oheň, který je pod přísnou kontrolou, přínosem. Neposečená tráva na louce houstne a vytlačuje citlivější a většinou ty krásnější kvetoucí rostliny. Vypálením jedné meze sice zahyne pár brouků či včel. Odstraní se ale hlavní překážka – suchá tráva – která brání životu ohroženým rostlinám a živočichům. Na takto vyčištěných místech se pak mohou motýli namnožit a rostliny vysemenit. A ve výsledku je jich o hodně víc, než kdyby mez dál zarůstala. Jarní hlídané vypalování dělá dobře hořcům, sarančím vrzavým nebo třeba motýlům perleťovcům maceškovým.

Proto, aby oheň chránil a neškodil, ale musí být splněno několik podmínek. Vypalovat je dobře jen tu a tam, nemůže se vypalovat všude naráz. Nejvíce pomůže vypalování značně zarostlým místům. Není vhodné každý rok vypalovat to samé místo. Přírodu oheň nejméně poškodí brzo na jaře za nižší teploty, když je zamračeno či mlha – to je ještě hmyz zalezlý a rostliny teprve sbírají sílu k růstu. Oheň se musí také velmi pečlivě hlídat, usměrňovat a nakonec i důkladně zahasit.

Stále však musíme mít na paměti, že vypalování je potřeba umět. Vědět odkud a kam může fouknout vítr a hlavně, že staříčci, kteří dříve vypalovali běžně, věděli přesně, kdy nastala ta správná doba. Nám, kterým se nechce louky kosit, nezbývá, než vypalovat. Musíme ovšem k tomu mít dobrý důvod: na naší louce žijí ohrožené druhy rostlin nebo živočichů, kterým oheň pomáhá přežít v dnešní změněné, zarostlé krajině.