Letos si připomínáme hned trojí výročí. Jednak je tomu 125 let, co byla na Valašsku zprovozněna první česká gobelínová dílna. Před 115 lety pak byla původně soukromá gobelínka, založená malířem Rudolfem Schlattauerem v obci Zašová, přeměněna na zemské školní gobelínové a kobercové dílny se sídlem ve Valašském Meziříčí. A tamtéž byla před 30 lety po privatizaci státní dílny činnost gobelínky obnovena pod hlavičkou Moravské gobelínové manufaktury. Největší zásluhu na jejím „znovuzrození“ měl a má akad. malíř Jan T. Strýček. Jako ředitel a výtvarník gobelínky připravil a zrealizoval k letošním významným jubilejím výstavu v prestižních výstavních prostorách Pražského hradu.

Tématem výstavy je znovuzrození výtvarné předlohy v gobelínu, které tkví v umění interpretace původní předlohy a její transpozice do svébytného textilního díla. Vybrané tapiserie jsou prezentovány společně se svými výtvarnými předlohami – malbami či grafikami. Zajímavý koncept výstavy tak odhaluje vazbu mezi předlohou a gobelínem a zároveň zdůrazňuje autentičnost a suverenitu obou uměleckých projevů. Ředitel a výtvarník gobelínové manufaktury, akademický malíř Jan T. Strýček k tomu dodává: „Od roku 1993, kdy jsme obnovili tvorbu v Moravské gobelínové manufaktuře, vybírám většinou autory a díla k realizaci v technice gobelínové či ručně vázané sám. Ne každé vynikající umělecké dílo je smysluplné tvořivě znovuzrodit tkaním. Gobelín vzniká zcela odlišně než obraz.“

Těžištěm výstavy je cyklus jedenácti rozměrných gobelínů, inspirovaný expresivními linořezy Josefa Čapka. Ten vznikl přímo pro pražskou výstavu a byl utkán v průběhu loňského roku. Vystavený soubor výmluvně promlouvá o nadčasovém humanistickém odkazu umělce, zapřisáhlého antimilitaristy, a rovněž vypovídá o obsahové závažnosti umění gobelínu.

Na výstavě je celkem představeno na tři desítky monumentálních gobelínů vytvořených v Moravské gobelínové manufaktuře převážně v posledních patnácti letech. Patří mezi ně tapiserie utkané podle předloh vynikajících českých výtvarných umělců, jako jsou Mikuláš Medek, Karel Malich, Jiří Sopko a Petr Nikl a výtvarník gobelínky J. T. Strýček.

Výstavu Znovuzrození v gobelínu si v Císařské konírně Pražského hradu můžete prohlédnout od 1. února do 23. dubna tohoto roku.

Článek zveřejnil Valašský deník 11. 2. 2023, odkaz zde.