Historik Muzea regionu Valašsko Pavel Mašláň spolupracoval na zajímavém projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s názvem Zapomenutý Vsetín.

Zapomenutý Vsetín vychází z Kroniky města Vsetína z let 1850 – 1930, kterou sestavil vsetínský pedagog a historik Richard Pavlík (*30. 5. 1889 Vsetín † 22. 2. 1966 Vsetín). V kronice Pavlík vycházel z pramenů uložených v městském archivu a prací svých předchůdců zabývajících se dějinami města, mezi něž patřili například Matouš Václavek, Karel Kobliha či Vilém Fernand. Kroniku dokončil v prosinci roku 1960, je psaná na stroji a jedna z jejich kopií je uložena v Muzeu regionu Valašsko. Popis Vsetína přestavuje sugestivní pohled na podobu města na přelomu 19. a 20. století, kdy vrcholilo období přerodu Vsetína z malého sídla venkovského charakteru na moderní město s rozvinutým průmyslem. Zde si ho můžete prohlédnout.