Půlroční vědeckou stáž v Muzeu regionu Valašsko zahájila v uplynulých dnech šestadvacetiletá studentka z Babeș-Bolyai University v rumunské Kluži Geanina Magdalena Sitar (na snímku). Během svého pobytu realizovaného v rámci projektu „Exploring the Fascinating World of Insects“ se chce zaměřit zejména na oblast environmentálního vzdělávání dětí a terénní výzkum hmyzu v naší oblasti. Na další cíle a první dojmy z pobytu u nás jsme se Geaniny zeptali v krátkém rozhovoru. Jeho anglickou verzi si můžete přečíst ZDE.

Proč jste si vybrala pro svou vědeckou stáž právě Muzeum regionu Valašsko?

„Moje rozhodnutí vykonávat vědeckou stáž v Muzeu regionu Valašsko pramení z mé silné vášně pro environmentální vzdělávání. Jsem opravdu ohromená vaším různorodým spektrem workshopů pro děti, zahrnujícím vše od sociálních a kulturních témat až po vědecký průzkum, jako je například zaměření na divokou zvěř v parku. To, co mě skutečně vzrušuje, je možnost ponořit se do inovativních výukových metod, zejména pokud jde o zdůraznění významu hmyzu. Také mě zajímá možnost prozkoumat přímo na místě historii rumunských Valachů, kteří se tady v dávné minulosti dostávali.“

Přibližte prosím projekt Exploring the Fascinating World of Insects.

„Tento projekt je součástí mého doktorského výzkumu v oblasti pedagogických věd. Zatímco mám studijní základ v biologii, zaměřující se především na studium motýlů, moje doktorské studium se zabývá ekologickým vzděláváním týkajícím se hmyzu. Tuto možnost jsem získala díky podpoře rumunského ministerstva školství, podpořené Agenturou pro kredit a stipendia. Jak všichni víme, vzdělávání hraje klíčovou roli při ochraně hmyzu, kterého v současnosti významně ubývá. Skrze svůj výzkum si kladu za cíl zkoumat účinné metody integrace ekologického vzdělávání do programů určených pro děti, s důrazem na ochranu hmyzu. To zahrnuje zkoumání inovativních výukových strategií, jako jsou praktické aktivity, venkovní výukové zážitky a interaktivní vzdělávací materiály, které mají za cíl zapojit a inspirovat mladé studenty ve studiu důležitosti hmyzu v ekosystémech.“

Jak dlouho bude stáž probíhat a čemu konkrétně byste se chtěla v rámci ní věnovat?

„Tato stáž potrvá šest měsíců, během kterých chci posbírat co nejvíce dat ohledně postoje k hmyzu, jak mezi zaměstnanci muzea, tak i mezi učiteli spolupracujícími s muzeem. Tato data mi pomohou popsat stav ekologického povědomí české populace v této oblasti. Dalším důležitým bodem je účast na vzdělávacích programech, jak kulturních, tak těch věnovaných přírodním vědám. Chci zjistit co nejvíce o tom, jak jsou tyto programy prováděny, jak probíhá interakce mezi edukátory a dětmi, potažmo veřejností a jaký obsah při tom používají. Jsem nadšená i z možnosti vytvoření průvodce nejlepšími postupy výuky dětí, který je klíčovým aspektem mého projektu. Tento průvodce, vycházející z mé aktivní účasti na workshopech a nápaditých diskusích s odborníky z muzea, si klade za cíl poskytnout praktická doporučení přizpůsobená pro implementaci vzdělávacích metod v rumunských školách. Navíc si klade za cíl konsolidovat všechny získané poznatky, včetně těch od muzejních edukátorů a mého doktorského školitele. Komplexní průvodce bude určitě cenným nástrojem pro vzdělávání o hmyzu a propagaci jeho ochrany.“

Jak jsou Vaše první dojmy z pobytu u nás?

„Moje první dojmy z vaší oblasti jsou velmi pozitivní. Byla jsem ohromena přírodní krásou a vřelým přístupem lidí, se kterými jsem se dosud setkala. Navzdory tomu, že počasí není nejpříznivější, přírodní krajina na mě udělala silný dojem. S velkým očekáváním očekávám teplejší počasí, abych mohla prozkoumat více přírodních biotopů a samozřejmě se ponořit do pozorování zdejších motýlů.“

Co konkrétně Vás v muzeu, potažmo našem regionu zatím nejvíce zaujalo?

„Zvláště mě ohromila rozmanitá nabídka expozic v muzeu a to, jak poskytují vhled do bohatého kulturního a přírodního dědictví regionu. Pozoruhodné je také úsilí o zapojení návštěvníků prostřednictvím interaktivních výstav a vzdělávacích programů. V prvních dnech jsem měla tu čest zúčastnit se workshopů, kde byly děti zasvěceny do tajů tradiční výroby chleba. Co bylo skutečně fascinující? Děti se kromě získání zajímavých informací o této krásné tradici aktivně zapojily přímo do procesu přípravy chleba. Tato přímá zkušenost učinila jejich učení mnohem hlubší a zapamatovatelnější. Umožnila jim cítit a prožívat tuto tradici zcela jiným způsobem, než při běžné výuce ve škole.“