V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Rada Zlínského kraje usnesením č. 1083/R37/22 ze dne 19. 12. 2022 schválila rozpočet příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2024 a 2025.

Rada Zlínského kraje výše uvedeným usnesením zároveň schválila upravený rozpočet příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2022 zohledňující odsouhlasené změny rozpočtu příspěvkové organizace, 1. úprava zohledňuje změny provedené v průběhu období 1-10/2022 nad rámec rozpočtu na rok 2022 (schváleného Radou Zlínského kraje dne 20. 12. 2021) a 2. úprava zohledňující změny rozpočtu 11-12/2022 (schváleného Radou Zlínského kraje dne 30. 1. 2023).