V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2019 Sb., Rada Zlínského kraje usnesením č. 0985/R30/19 ze dne 16. 12. 2019 schválila návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2021 a 2022.

Rada Zlínského kraje výše uvedeným usnesením zároveň schválila návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2019 zohledňující odsouhlasené 1. změny rozpočtu příspěvkových organizací provedené v průběhu období 1-10/2019 nad rámec rozpočtu na rok 2019 (schváleného Radou ZK v dne 16. 12. 2019) a 2. úprava zohledňující změny rozpočtu 11-12/2019 (schváleného Radou ZK dne 27. 1. 2020).