V úterý 23. března navštívila naše muzeum nová vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje Ing. Mgr. Monika Eretová. Na místě se seznámila s jednotlivými objekty a parky muzea  a prohlédla si výstavní, edukační, návštěvnické a provozní prostory. S vedením muzea byl projednán plán činnosti na rok 2024 a jednotlivé probíhající nebo připravované výstavní a investiční projekty.   

Foto: Na snímku zleva vedoucí investičních projektů oddělení kultury Zlínského kraje Ing. Marek Knot, vedoucí oddělení kultury Zlínského kraje Mgr. Mária Fekar, ředitel Muzea regionu Valašsko Ing. Tomáš Vitásek, vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje Ing. Mgr. Monika Eretová, zástupce ředitele Muzea regionu Valašsko RNDr. Lukáš Spitzer Ph.D.