Fenomén ohýbaného nábytku
Expozice představuje výběr z profilového sbírkového fondu muzea a dobovou i současnou produkci bystřické Továrny na ohýbaný nábytek (TON), zapůjčenou přímo od výrobce. Vystaveno je 52 ks nábytku: nejstarší exponát je z 30. let 19. stol. (boppardská židle) a nejnovější z roku 2015 (židle Split). Expozice připomíná místní výrobu nábytku z ohýbaného dřeva, který se ve Vsetíně vyráběl déle než 60 let (působily tu firmy: Bratři Thonetové, J. a J. Kohn a Thonet-Mundus) a jeho produkce tu byla ukončena za hospodářské krize (1932). V prvním sálu je vystaven nábytek se specifickou funkcí, ve druhém je sedací nábytek prezentován v proměnách doby a dle výrobců.

Výroční a rodinné zvyky (o zvykosloví na Valašsku)
Tato etnografická expozice pojednává o zvykoslovném cyklu v rámci roku i lidského života. Proto jsou tu vedle sebe prostřednictvím vzácných sbírkových předmětů, dobových fotografií a filmů prezentovány zvyky výroční – Od jara do zimy (od obyčejů předvelikonoční doby po masopust) a rodinné – Od kolébky po rakev (narození, svatba, smrt).

Pásli ovce Valaši (o valašské kolonizaci a salašnictví)
Valašská kolonizace společně s kolonizací pasekářkou výrazně ovlivnila zdejší kraj a určila jeho ráz na další století, i díky ní zde vznikl specifický etnografický region. Záměrem expozice je představit průběh kolonizace a konkrétně salašnický způsob chovu ovcí. Zároveň ukázat jakým způsobem chov ovcí ovlivnil valašskou krajinu a vytvořil její charakteristický ráz.

Neklidné časy (o valašských rebeliích a zbojnictví)
Po porážce českého stavovského povstání, zůstalo dnešní Valašsko jedinou oblastí v českých zemích, kde vydržel ozbrojený odpor proti Habsburkům a jimi prosazované rekatolizaci. Centrem Valašských povstání bylo město Vsetín, čímž má výjimečné postavení v dějinách naší země. Expozice popisuje historii povstání a představí také fenomén valašského zbojnictví, který vznikl v důsledku povstání a dostal se do podvědomí veřejnosti, díky rozšíření v lidových písních a pověstech.

Podomácká výroba (o neřemeslné výrobě na Vsetínsku)
Expozice seznamuje prostřednictvím jedinečných fotografií a dokumentárních filmů a vzácných sbírkových předmětů, mezi nimiž jsou i unikáty, s několika odvětvími lidové výroby, jimiž bylo Valašsko výjimečné a které tento region proslavily dokonce daleko za jeho hranicemi. Bylo to brouskařství, pletení na rámu, punčochářství, vázání na formě, výroba hraček či křiváčkářství.

Vsetínské století páry (o průmyslové revoluci ve Vsetíně ve 2. pol. 19. stol.)
Ve druhé polovině 19. století se Vsetín proměnil s ospalého zemědělského městečka v moderní město s rozsáhlým dřevozpracujícím i jiným průmyslem, které mělo před sebou možnosti dalšího rozvoje. Tato důležitá proměna byla umožněna rozsáhlými zásobami dřeva v místních lesích a jejich následnému hospodářskému využití od podnikatelů. Expozice představuje nejdůležitější průmyslové podniky ve Vsetíně 19. století a to jakým způsobem proměnil rozvoj průmyslu tvář města, i krajiny v jeho okolí.

Moravský Edison (o Josefu Sousedíkovi)
Josef Sousedík je bezesporu nejvýznamnější osobností Vsetína 20. století. Vynálezce, podnikatel, politik a vlastenec, jenž ve Vsetíně zbudoval vlastní továrnu, zasloužil se o výstavbu Zbrojovky a aktivně se účastnil protinacistického odboje. Jako vynálezce byl uznáván i v zahraničí. Expozice představí život Josefa Sousedíka a to co vykonal pro město Vsetín. Zároveň ukazuje také historii podniků MEZu a Zbrojovky, které jsou se Sousedíkem spjaty a po dlouhou dobu patřily k hlavním průmyslovým tahounům města.

V partyzánských horách (o protektorátu a odboji na Vsetínsku za 2. světové války)
Vsetínsko se za II. světové války stalo centrem partyzánského odboje proti nacistům na území Čech a Moravy. Část místních obyvatelů se bez ohledu na riziko zapojovala do odboje, či partyzánům nezištně pomáhala. V expozici je ukázaná historie odboje na území Vsetínska i to jakým způsobem ovlivňoval život místních obyvatel.