Příroda hrou ve věži vsetínského zámku se věnuje malebné přírodě zdejšího kraje. Interaktivní a hravou formou jsou zde představena jednotlivá témata: kámen, voda, louka, les, člověk a krajina. Expozice je obohacena o mnohé exponáty přírodnin i zvířat, z nichž nejslavnější je medvěd Míša z Brodské. Součástí výstavy jsou populárně vědecké filmy, naučné počítačové hry a digitální projekce. Odměnou za výstup na ochoz věže je krásný výhled na město Vsetín a jeho okolí.