Poslední patro zámecké věže je zasvěceno astronomii. Kromě velkoformátových fotografií objektů blízkého i vzdáleného vesmíru jsou zde vystaven i vojenský binokulární dalekohled SOMET 12x60. Expozici doplňuje model planetky Emilbřezina či velká otočná mapa severní hvězdné oblohy. Návštěvníci zde naleznou také informace o historii a současnosti vsetínské hvězdárny i s jejím detailním modelem vyrobeným 3D tiskem.