Slavnostní zahájení výstavy k 25. výročí založení Základní školy Integra Vsetín se uskuteční v neděli 3. června od 15 hodin v Mramorovém sále vsetínského zámku. Na programu vernisáže je vystoupení známé písničkářky Beaty Bocek i žáků školy a proslovy ředitele Libora Podešvy, fotografa Jindřicha Štreita a čestných hostů.

Výstava k význačnému jubileu školy představuje dva soubory dokumentárních fotografií. První pochází od renomovaného fotografa, představitele humanisticky laděné dokumentární fotografie, vsetínského rodáka Jindřicha Štreita. V letech 2005–2006 zachytil objektivem svého fotoaparátu život v ZŠ Integra Vsetín. Loni inicioval nový fotoprojekt dokumentující současnost školy a její žáky, pedagogy, rodiče i spolupracovníky. Zúčastnili se ho Štreitovi žáci: Pavel Bartoň, Leona Černotová, Oto Kursa a Lenka Novotná. Ze zaměstnanců školy se do projektu svými fotografiemi zapojila Vítězslava Klímová. Celkem bylo pěti autory pořízeno na 2 000 snímků. Z nich se do užšího výběru dostalo kolem pětiset, ze kterých byla vybrána výstavní kolekce čítající 60 fotografií.

Součástí výstavy jsou také výtvarné práce žáků školy, které vznikly v rámci projektu „Člověk – každý z nás“. Jeho cílem bylo vést děti jednak k uvědomění si, že každý je něčím výjimečný, a zároveň i k hledání, nacházení a oceňování dobrých vlastností u sebe samých i u druhých. Výstupem z projektu je kolekce keramických hlav a bust a soubor sta figurálních siluet z papíru, které děti výtvarně zpracovávaly a do kterých promítaly své prožitky, radosti i strasti či názory spolužáků. Pomocí vepsaných textů tak vyjadřovaly, co „nosí v srdci“ nebo naopak, co jim „leží v žaludku“.