Výstavu obrazových materiálů zpestří vzpomínky organizátorů, kteří stáli u zrodu Vsetínského krpce. Bienále je koncipováno jako čtyřdenní slavnost folkloru, lidových tradic i umění, která patří mezi největší ve Zlínském kraji. Účastní se ho nejen domácí folklorní soubory, cimbálové a dechové muziky, ale hostují na něm i zahraniční soubory nejen z Evropy, ale také z Asie, Afriky nebo Ameriky.

Na výstavě spolupracoval Dům kultury Vsetín s Muzeem regionu Valašsko, se Státním okresním archivem Vsetín a s Fotoklubem Vsetín. Paralelně s výstavou ve vsetínském muzeu se koná také výstava "MFF Vsetínský krpec 2016 a 2018 objektivem členů Fotoklubu Vsetín" v kině Vatra, která potrvá až do 2. září.

Autor výstavy: Zdeněk Holoubek, DKV

Autoři fotografií: členové Fotoklubu Vsetín

Projekce v TV: z podkladů DKV a FV zpracoval Milan Ošťádal, MRV