Netradiční zážitky v neobvyklou večerní a noční dobu slibuje letošní Vsetínská noc, která proběhne v pátek 31. května. Účastníky čeká večerní putování městem provázené na 12 stanovištích bohatým doprovodným program. Akce probíhá od 17 do 23 hodin, každý spoluorganizátor ale má v tomto rozmezí určenou vlastní otevírací dobu svých objektů a svou nabídku pro návštěvníky. Program ZDE. Pokud není stanoveno jinak, je vstup zdarma.

O AKCI

Do 8. ročníku akce, který se koná v rámci celonárodního Festivalu muzejních nocí, se spolu s hlavním organizátorem Muzeem regionu Valašsko zapojuje i Dům kultury Vsetín, Masarykovo gymnázium Vsetín, Střední zdravotnická škola Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Vsetínská sportovní, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Základní umělecká škola Vsetín a Odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín. Novinkou je letošní zapojení Okresního soudu Vsetín, který chystá komentované prohlídky soudní budovy, přičemž u vstupu prohlédne návštěvníky justiční stráž – není možné mít tedy u sebe zbraně, ostré a nebezpečné předměty.
Pro účastníky je připraveno celkem 12 zastávek, na kterých si užijí hudební i taneční vystoupení, módní přehlídku, vernisáž, výtvarné dílničky, komentované i volné prohlídky, pozorování noční oblohy, hry a další zábavu pro dospělé i děti. Stejně jako v loňském roce se budou účastníci akce pohybovat mezi jednotlivými stanovišti po vlastní ose. Soutěžní kartička s mapou stanovišť a programový leták budou k vyzvednutí v době konání akce v kině, knihovně (Rokytnice), na zdravotnické škole, základní umělecké škole, na zámku a strojní průmyslovce. Již po získání tří razítek můžete získat odměnu na stanovištích zdravotnická škola, zámek a ZUŠ.
Letos bude vzdálenost mezi objekty zkracovat jízda historickým autobusem, který bude stavit na zastávkách Dolní Náměstí, Horní náměstí (pouze výstup), Sychrov - COOP (pouze nástup) a Rokytnice-Kotovo. Jízdné je zdarma.

PROGRAM

ZÁMEK VSETÍN
18:00–22:00 hodin – Volná prohlídka expozic a výstav, výtvarné tvoření, občerstvení, herna
18:30, 20:00 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy Muzeum stoleté
19:00 hodin – Vernisáž výstavy fotografií Josefa Vrážela
18:00, 20:00 hodin – Půlhodinový klavírní koncert P. Bazaly (sál)
19:00, 21:00 hodin – Petr Bazala – hra na akordeon (po zámku)

DŮM KULTURY VSETÍN
18:00–22:00 hodin – Komentované prohlídky zázemí (po hodině, poslední ve 21:00)
21:00 hodin – Koncert Kateřiny Mrlinové a spol. (terasa DK, za deště Malý sál)

KINO VATRA
18:00–20:00 hodin – Prohlídka promítací kabiny, pásmo animovaných pohádek (non-stop) promítané na analogových promítačkách, vstupné 20 Kč

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN
18:00–20:30 hodin – Prohlídky budovy A – vstup od parku, komentovaná prohlídka knihovny a Galerie Nadace MG (poslední ve 20:00)
Ukázky netradičních výtvarných technik (učebna výtvarné výchovy)
Uklázky točení na hrnčířském kruhu a mozaikové tvorby (školní keramická dílna)
18:00 hodin – Vystoupení školní kapely (vestibul)
18:30, 19:30 hodin – Módní přehlídka
Vystoupení sólistů a kapely (2. patro)

STŘEDNÍ SZŠ VSETÍN
18:00–22:00 hodin – Prohlídka budovy, výstava maturitních výtvarných prací, muzeum ošetřovatelství (půda)
18:30, 20:30 hodin – Čtení na půdě

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN (Rokytnice 413, K-Lab)
18:00–22:00 hodin – Pařížská noc v knihovně: stavba modelu Eiffelovky z čehokoli (využití plotru, 3D tiskárny, gravírovačky, termolisu atd.), virtuální prohlídka Eifellovky nebo Paříže s VR brýlemi, kavárna pod Eiffelovkou, fotokoutek Champs-Élysées, randez vous s roboty a hudebními nástroji, knihy všude kam se podíváš, pro čtení i tvoření

MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN
17:00–21:00 hodin – Koupání za snížené vstupné 70 Kč na osobu / 80 min. včetně šatny

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN
18:00–21:00 hodin – Prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na netradičních místech, soutěžní výstava na chodbách školy k 135. výročí postavení Eiffelovy věže, hry a zábava s literárně-dramatickým, tanečním a výtvarným oborem

OKRESNÍ SOUD VSETÍN
17:00–21:00 hodin – Komentované prohlídky budovy (po hodině, poslední ve 21:00) – u vstupu návštěvníky prohlédne justiční stráž; není možné mít u sebe zbraně, ostré a nebezpečné předměty, apod.

GALERIE STARÁ RADNICE
18:00–22:00 hodin – Volná prohlídka výstavy Yaro M. Kupčo – Cesty a zastavenia

HVĚZDÁRNA VSETÍN
22:00–23:00 hodin – Pozorování noční oblohy, za nepříznivého počasí v budově astroprojekce a prohlídka pozorovací techniky

SPŠ STROJNICKÁ VSETÍN
18:00–21:00 hodin – Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť (po půlhodině, poslední ve 20:30)