Lidové zvyky našich předků spojené s oslavou příchodu jara na Valašsku přiblíží tradiční akce Velikonoce na zámku, která se koná v neděli 26. března od 14:00 do 17:00 hodin ve všech prostorách vsetínského zámku. Přijďte si užít nabitý program plný lidových tradic, dobrot, tvoření a další zábavy s velikonoční tématikou

PROGRAM
 • Zdobení kraslic různými technikami – kraslice madeirové, vyškrabované, batikované, drátkované, reliéfní aj.)
 • Ukázka tradičních řemesel – pletení tatarů, výroba metel, zpracování vlny, drhnutí peří
 • Velikonoční jarmark
 • Velikonoční dílničky – dřevěná, vlněná, keramická, kraslicová, stužková
 • Pečení tradičního velikonočního pečiva (studentky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín)
 • Velikonoční pátračka
 • Komentovaná prohlídka výstavy Svět kostiček: CHEVA
 • Vynesení Mařeny do Bečvy a přinesení májíčku
 • Živá zvířátka z Veselého dvorku
 • Ukázka práce pastevecký psů s hospodářskými zvířaty
 • Kompletní zpracování vlny od stříhání po tkaní
 • Výstava a tvorba valašských panenek
 • Bohaté Občerstvení (Masna Luh, med a medovina, Ďurčo - sýry z Valašska)
 • Prodej hrnkových květin Květinářství U Křížů

Zahraje, zazpívá, zatancuje a folklorní tradice představí soubor Valášek z Horní Lidče v doprovodu dětské cimbálové muziky Kopica.

Pozn. Během akce jsou zpřístupněny i všechny expozice, výstavy a další návštěvnické prostory, včetně vyhlídky ve věži a Templářského sklípku.

VSTUPNÉ

Plné 90 Kč, snížené 70 Kč (senioři a studenti) a 50 Kč (6–15 let), rodinné 200 Kč, do 6 let zdarma. Vstup v kroji zdarma!