Publikace představuje veřejnosti vzácné exponáty Biblí, popř. Nových zákonů uložených ve fondu starých tisků Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Jedná se o velmi ucelený soubor obsahující téměř všechny české biblické tisky od konce 15. století do r. 1800, které ovlivnily životy našich předků. Je mezi nimi i vůbec první kompletní česká tištěná bible tzv. Pražská (z r. 1488), Bible kutnohorská (z r. 1489), Nová Zákon (z r. 1497/98), Bible benátská (z. r. 1506), melantrišké a veleslavínské tisky, Bible kralická aj.

Jednotlivé exponáty vypovídají o době, ve které vznikly, o dávných nakladatelích, tiskařích, překladatelích, výtvarnících, o významu Písma svatého pro lidi, o víře, morálce, českém jazyce. Zároveň s těmito údaji je též stručně vylíčen - pokud ho známe - i životní příběh každé knihy.

Publikace je určena široké veřejnosti, avšak zároveň má regionální charakter, neboť ukazuje úroveň vzdělanosti na Valašsku a vypovídá o náboženských poměrech v tomto regionu.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p.o., a Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o., se sídlem ve Zlíně, 2007. Počet stran: 84. ISBN 978-80-86886-21-3 (Krajská knihovna Františka Bartoše. Zlín)