V prvorepublikové atmosféře se ponese Den otevřených dveří, který připravuje Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín u příležitosti letošních oslav 100. výročí založení prvního vsetínského muzea. Akce nazvaná Sto let s muzeem proběhne v sobotu 18. května od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

KRÁTCE Z HISTORIE

U zrodu prvního muzea na Vsetíně stála skupina nadšenců kolem známého lékaře Františka Sovy, jenž byl otcem i hlavním hybatelem myšlenky. Neslo název Vsacké okresní muzeum na Vsetíně a oficiálně vzniklo 14. února 1924. Postupně měnilo názvy i místa svého působení. Od sloučení s valašskomeziříčských muzeem v roce 1964 zakotvilo na zámku Vsetín. Nová instituce nesla název Vlastivědný ústav Vsetín, později Okresní vlastivědné muzeum Vsetín a od roku 2003, kdy přešla pod křídla Zlínského kraje, se jmenuje Muzeum regionu Valašsko. V roce 2005 se jeho součástí stála i dříve samostatná Hvězdárna Vsetín.

PROGRAM
  • 9:00–17:00 hodin – volné prohlídky zámku
  • 9:00–17:00 hodin – ukázka historických vozidel v zámeckém parku
  • 9:00–17:00 hodin – dobový selfie fotoateliér v historických kostýmech
  • 9:00–17:00 hodin – bleší trh
  • 9:00–17:00 hodin – tvůrčí dílny s výrobou upomínkových předmětů
  • 10:00, 13:30 a 15:30 hodin – komentované prohlídky zámku
  • 10:00–15:00 hodin – flašinetář
  • 13:00–17:00 hodin – skupina SwingShower

Občerstvení Hospoda "U nás" Valašská Polanka. K dostání budou historické Muzejní noviny a dorazí i první prezident T. G. Masaryk.

VSTUPNÉ

Zdarma