Kolektivní výstava Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) představuje výběr z umělecké tvorby současných členů spolku. Výstava se paralelně koná jak ve vsetínském zámku (Muzeu regionu Valašsko), tak i v sousední městské Galerii Stará radnice (Dům kultury Vsetín).  V obou výstavních prostorách je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Sdružení výtvarných umělců moravských má za sebou úctyhodnou historii a bylo založeno v roce 1907 při druhé výstavě moravských umělců v budově gymnázia ve Valašském Meziříčí. Sídlem spolku se stal Hodonín a sdružovali se v něm umělci z Čech, Moravy i Slovenska. Po řadu let bylo sdružení rovněž hlavní moravskou výtvarnickou organizací, vyvíjející bohatou výstavní i publikační aktivitu. V souvislosti se zánikem spolků po únorovém převratu roku 1948 byl na konci padesátých let zrušen i SVUM a k obnovení jeho činnosti došlo v prosinci roku 1990.

V současnosti je ve spolku sdruženo na 20 členů se středoškolským a vysokoškolským vzděláním výtvarného zaměření, kteří se věnují malbě, kresbě, grafice, plastice, keramice, fotografii, multimediální a konceptuální tvorbě. Ve sdružení převažují umělci pocházející z Jihomoravského kraje (z Břeclavi, Hodonína aj.), ale jsou v něm zastoupeni i výtvarníci z krajů Zlínského, Olomouckého a Trnavského (Slovenská republika).

Videoreportáž RTV najdete ZDE