V sobotu 19. května od 16:30 se ve vsetínském zámku uskuteční přednáška vedoucího Ústavu evropské etnologie Masarykovy Univerzity v Brně – doc. PhDr. Daniela Drápaly, Ph. D. o činnosti a odkazu sboru zemských portášů na Moravě. V rámci akce bude představena nová publikace "Portáši – Historie a tradice".

Autorem knihy o portáších – příslušnících bezpečnostního sboru strážícího moravsko-uherskou hranici před nepřátelskými vpády, lupiči i pašeráky – je renomovaný etnolog a historik Daniel Drápala. V monografii zúročil svůj téměř dvacetiletý výzkum týkající se zemského portášského sboru. Publikaci vydal na konci loňského roku Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V prvních kapitolách knihy se autor věnuje historii formování a fungování zemského portášského sboru v letech 1638–1830. Prostřednictvím mikrohistorických sond přibližuje čtenářům osobnosti velitelů, motivace členů pro vstup do sboru, vztahy zbojníků a portášů i sociální a ekonomický vzestup jak jednotlivých členů, tak i celých rodin. Podchycuje přežívání portášských motivů v lokální a regionální slovesné tradici, a to zejména v příbězích portášů Stavinohy a Maliny. V závětu publikace se zabývá kulturním odkazem portášského fenoménu včetně jeho role v současné společnosti.