Jedná se o autorovu první samostatnou výstavu, na které je k vidění výběr z jeho celoživotní fotografické tvorby (v rozpětí od analogové fotografie po digitální). Vedle dokumentačních, ateliérových či experimentální fotografií nabízí také zajímavý vhled do autorovy tvůrčí práce (např. na velkoformátové projekci je zachycen jeden z jeho fotoexperimentů).

Milan Ošťádal (nar. 1960) se vyučil fotografem na Odborném učilišti místního hospodářství Služeb města Brna (1975–1978). Přes 40 let působí ve své profesi a pracoval jak v průmyslovém podniku, tak i ve státním aparátu či soukromé sféře. Nejdéle, a to již od roku 2005, je zaměstnán v Muzeu regionu Valašsko. V muzeu se mimo jiné podílí na správě muzejního fotoarchivu a na digitalizaci historických snímků i negativů. Zajímá ho historie regionální fotografie a publikuje medailonky fotografů či příspěvky z dějin fotografování. Jako kurátor uspořádal např. výstavu fotografií Vladimíra Březovského (2017).

Výstava začíná 15. února. Na její závěr proběhne v neděli 24. 4. od 15 hodin slavnostní dernisáž, v rámci níž vystoupí známá vsetínská hudebnice Marie Davidová.