Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Domem kultury Vsetín a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí pro vás připravilo novou výstavu, v rámci níž si můžete prohlédnout tvorbu žáků a pedagogů sklářské školy. Výstava se koná na zámku a v sousední Galerii Stará radnice do 22. května.

Rozsáhlá přehlídka prací žáků i pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí je instalována jak na vsetínském zámku, tak v sousední Galerii Stará radnice. Výběr z nejzdařilejších klauzurních i maturitních prací studentů posledních let je doplněn o ukázky ze současné tvorby výtvarných pedagogů školy. Na výstavě jsou k vidění díla od Jiřího Dorňáka, Josefa Divína, Ondřeje Strnadela, Jaromíra Šimurdy, Nikoly Kostkové, Viery Janušové, Adély Brózdové, Sebastiana Kitzbergera a Petra Szyrokeho.

Sklářská škola ve Valašském Meziříčí patří k tradičním vzdělávacím institucím v regionu, kde působí již déle než 75 let. Byla založena za 2. světové války jako tovární učňovské středisko a od té doby prošla mnoha proměnami. Po sametové revoluci se z ní stala jediná střední sklářská škola na Moravě, která má navíc od roku 2001 vlastní sklářskou huť. Postupně se škola transformovala na střední uměleckoprůmyslovou školu a v současnosti nabízí vzdělání v oborech design skla, interiérový design a sklo v architektuře, průmyslový design, užitá malba a sklářské řemeslo.