Sklářský výtvarník Jan Frydrych (*1953) působí v severních Čechách, v Novém Boru a ve Šluknově. S Valašskem jej pojí skleněná trofej Ceny města Vsetína, kterou dle návrhu významného vsetínského rodáka – světově uznávaného sklářského umělce, akademického sochaře Václava Ciglera (*1929) zhotovuje od roku 2001. Každá z realizací Ceny města Vsetína je ovšem unikátním artefaktem, neboť její tvůrci zvolí pokaždé odlišnou a neopakující se barevnost ústřední části této trofeje, která tak symbolicky zdůrazňuje jedinečnost oceňovaných osobností.

Ciglerova tvorba i experimenty s optickým sklem inspirovaly Jana Frydrycha v jeho vlastní umělecké činnosti, které se věnuje přes tři desetiletí. Fascinují jej zejména fyzikální vlastnosti a vizuální přednosti optického skla: lom světla, rozklad bílého paprsku na duhové spektrum a potence optických klamů. U svých broušených a lepených skleněných objektů základních stereometrických tvarů jako jsou hranoly, jehlany, kužely, koule i polokoule aj. preferuje kombinaci optického skla se sklem kobaltovým (modrým), resp. v současnosti i s červeným, a s mikrovrstvou platiny nanesenou pomocí vakuového pokovení. Rafinovaná a umělecky vytříbená „hra“ světla a jeho odlesků při pozorování skleněných objektů z rozmanitých úhlů umožňuje vhled do iluzorního a fascinujícího vnitřního prostoru díla, označovaného jako „čtvrtá dimenze“.

V rozhovoru pro muzejní časopis Valašsko, vlastivědná revue (vyjde 8. 12. 2019) Jan Frydrych prozradil: Mé objekty vznikají jako malé architektury. Základem je vždy geometrický tvar, který je ozvláštněn optickými klamy. V každém denním i ročním období se mé objekty mění a diváka překvapují. Jeho tvorbu ocenil přední znalec českého skla a kurátor jabloneckého muzea PhDr. Petr Nový slovy: Preciznost provedení bere dech, jde o oslavu lidského umu, nemyslitelnou bez řemeslnické trpělivosti i umělecké sebekázně. Právě toto pevné sepětí manuální zručnosti s kreativní vizí činí z optických plastik šumperského rodáka žijícího ve Šluknově výjimečné příklady uměleckého řemesla povýšeného na umění. A to je hranice, kterou se daří překračovat jen nemnohým.

Vedle volných skleněných objektů komorních rozměrů se zabývá i užitou tvorbou. Zhotovuje luxusní námořní a stolní chronometry vsazené do masivního optického skla a tvoří monumentální realizace do architektury, ať již dle vlastních návrhů nebo podle předloh význačných českých sklářských umělců.

Vystavuje od konce 70. let, pravidelně a četně zejména v zahraničí – v Evropě, Severní Americe a na Blízkém východě. Svým dílem je zastoupen jak v prestižních muzejních sbírkách světového významu (např. v New Yorku v The Corning Museum of Glass nebo v Guggenheim Museum či v londýnském Victoria and Albert Museum), tak i v soukromém majetku známých celebrit jako jsou Bill a Hillary Clintonovi nebo Elton John.