Další zajímavou výstavu věnovanou výtvarnému umění a jeho známým regionálním osobnostem si můžete prohlédnout na zámku Vsetín. Nese názve Jan František Kovář: obrazy – plastiky – smalty. Muzeum regionu Valašsko jejím prostřednictvím připomíná 75. narozeniny i dílo známého rožnovského výtvarníka J. F. Kováře.

Výtvarník s širokým tvůrčím záběrem vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika a výtvarnictví (1966–1970). Po celý svůj profesní život vyučoval na základních uměleckých školách v regionu, a sice ve Valašském Meziříčí a poté v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedle volného umění (malby, kresby, grafiky, koláže, uměleckého smaltu, tvorby objektů, asambláží či keramických plastik) se zabýval se také užitou tvorbou – grafickým designem, ilustracemi, dekorováním skla rytou kresbou a realizacemi do architektury (vitrážemi aj.). Rozmanité výtvarné druhy, technologické postupy i umělecká pojetí vypovídají o autorově tvůrčím potenciálu, hravé tvořivosti a chuti experimentovat s materiály, technikami či s běžnými užitkovými předměty, které přeměňuje na artefakty. Ve své výtvarné tvorbě reflektoval témata spjatá zejména s judaismem, ale také s lidovými zvyky Valašska, erotikou, pop kulturou či krajinou.

Vystavuje od roku 1970 a uskutečnil přes třicet vlastních výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se rovněž více než 30 tuzemských a mezinárodních přehlídek. Umělcova díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice, Anglii, Holandsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Polsku, Švédsku, Itálii, Řecku, Izraeli, USA a Kanadě. Vystavena jsou např. v terezínském Muzeu ghetta, jeruzalémském památníku Jad va-Šem či Knesetu (parlamentu) a na radnici v Tel Avivu.