Lesní ekosystém je vskutku zajímavá věc. Přijďte se přesvědčit sami na poutavou přednášku známého entomologa Josefa Kašáka z Mendelovy univerzity v Brně o vztahu lesních ekosystémů a hmyzu v nich žijících, která proběhne v úterý 17. ledna od 17 hodin na zámku Vsetín.

PROGRAM

Brouci, kteří žijí na odumřelém dřevě, patří mezi druhově nejbohatší, funkčně nejvýznamnější a taky nejohroženější skupinu organismů lesních ekosystémů střední Evropy. Jejich ohrožení dokládá vymření přibližně 5% těchto druhů, za posledních 100 let. Faktory způsobující ohrožení však dále působí. Zdá se, na první pohled poněkud překvapivě, že nyní řada z těchto ohrožených druhů žije mimo les, tedy v parcích, alejích kolem cest, oborách, hřbitovech a podobně. Přednáška entomologa Josefa Kašáka z Mendelovy univerzity přinese proto odpovědi na klíčové otázky spojené s životem a ochranou brouků vázaných na odumřelé dřevo a staré stromy. Pokud chcete vědět: Jak se žije broukům v lese? Proč brouci lesů vymírají? Kde se s brouky vázanými na staré stromy můžeme ještě setkat a proč tomu tak je? Jak můžete i vy pomoci jejich ochraně? Nebo Vás zajímá „jen“ rozmanitý a okouzlující svět brouků a starých stromů, tak je právě tato strhující přednáška určena pro Vás. Její účastníci budou mít i jedinečnou příležitost prohlédnout si některé „broučí klenoty“ naší přírody.

VSTUPNÉ

Plné 60 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti) a 40 Kč (děti 6–15 let, ZTP), do 6 let zdarma.