Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou pro Vás připravuje Muzeum regionu Valašsko.

Výstava prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření komplexního pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Obsah jednotlivých částí vzchází z odborného hlediska z vlastních výzkumů pracovníků Muzea regionu Valašsko a je založen na prezentaci bohatých muzejních sbírek vážících se k tématu.

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.