Výstava přibližuje proměnu Vsetína z malého dřevěného městečka na největší město v regionu, která odstartovala ve 30. letech minulého století a vyvrcholila po čtyřech dekádách zbouráním většiny Horního města a dalších starých vsetínských částí. Celý proces se ale nikdy úplně nezastavil a v určité míře pokračuje i v současnosti zahušťováním zástavby v centru i na periferiích, takže nejsou opomenuty ani změny po roce 1989. Asanace města Vsetína je zachycena na snímcích z fotoarchívu Muzea regionu Valašsko a soukromých archívů spolupracujících členů fotoklubu. Prohlédnout si můžete i unikátní předměty pocházející ze starých zbouraných domů.