Profil

portret

Mgr. Samuel Španihel Ph.D.

archeolog

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání

 • 2012 – 2020: Masarykova Univerzita v Brně, obor Archeologie doktorské studium
 • 2007 – 2012: Slezská Univerzita v Opavě, obor: Středověká archeologie/Archeologie

Pozice

archeolog-kurátor

Praxe

 • 2014 – dosud Muzeum regionu Valašsko – kurátor, odborný pracovník
 • 2008-2014: archeolog, specialista arch. výzkumu, technik

Členství v odborných organizacích

European Association of Archaeologists, Česká společnost archeologická (Odborná skupina pro Karpatsko-Beskydskou oblast)

Vědecké projekty

 • 2010 – 2013: Studying archeology in Europe (mezinárodní projekt zastřešovaný EAA, zaměřující se na porovnání možností studia archeologie v členských zemích EÚ)
 • 2011 – 2015: New amber road project (česko-slovinský projekt podporující mobilitu studentů archeologie)
 • 2015 – 2018 Lesní sklárny na Valašsku I. (interní projekt Muzea regionu Valašsko)

Sbírky ve správě

archeologie, numismatika, filatelie, geologie, paleontologie, mineralogie

Specializace

 • keramická produkce raného novověku
 • raný novověk všeobecně
 • keramická produkce vrcholného až pozdního středověku
 • transitní a periferní oblasti
 • Ako pracuje archeológ
  Oboznámenie sa s prácou archeológa na výskume i v kancelárii. Predstavenie podstaty výskumu a základných činností s ním spojených.
  Power pointová prezentácia, praktická ukážka fotografickej a kresebnej dokumentácie, základnej archeologickej výbavy, výberových regionálnych nálezov či s práce s detektorom kovov. Všetky činnosti si bude možné vyskúšať. Je možné doplniť exkurziou na blízku archeologickú lokalitu.
 •  
 • Archeológia kuchyne
  Možnosť zoznámenia sa s pravekou a najmä stredovekou kuchyňou. Čo bolo možné zohnať na varenie, akým spôsobom a v čom sa jedlo pripravovalo? A aké poznali naši predkovia recepty? Power pointová prezentácia s možnosťou ochutnávky vybraných jedál
 •  
 • Nebeské telesá a človek
  Prednáška venovaná archeoastronómii, mytológii, krajine a času. Človek už od svojich prvých dní vzhliadal k oblohe, aby spoznal svoj osud, komunikoval s bohmi, alebo aby zistil, kedy bude najlepšie vyraziť na cestu, či zasiať obilie. Power pointová prezentácia s možnosťou nadväzujúcej prednášky vo vsetínskej hvezdárni.
 •  
 • Staršia doba kamenná
  Obdobie lovcov a zberačov. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.
 •  
 • Mladšia doba kamenná
  Prví roľníci. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Doba bronzová
  Fenomén kovu. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Doba železná
  Úsvit novej spoločnosti Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.
 •  
 • Sťahovanie národov a doba rímska
  Cesty po Európe. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Slovania
  Samo, Rastislav a tí druhí. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Stredovek
  Svetlá „Doba temna“. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Novovek
  Na prahu dneška. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Jednotlivé prednášky venované vybraným obdobiam je možné kombinovať do rozsiahlejších a jednoduchších celkov (napr. Pravek všeobecne), či deliť na menšie konkrétnejšie zamerané okruhy (napr. Problematika Veľkej Moravy), podľa dopytu a úrovne poslucháčov. Rovnako časový rozsah je flexibilný.

Technologie v pravěku

Pojďte si prohlédnout, jaké nástroje a technologie používal pravěký člověk k…

Pravěk I. - Keramika

Mezi nejvýznamnější objevy pravěku patří kromě ohně, kola, polnohospodářství…

Svět středověkých her

Interaktivní výstava Vás zavede do světa středověkých hraček a her. Většinu z…

Svět kostiček

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu mnoha…

Cihla, hlína, keramika

Hlína, jako stavební materiál, kultovní médium a umělecká látka provázejí…

To je hlína!

Řemeslné dopoledne k výstavě Cihla, hlína, keramika, v němž si děti zkusí…

ORIGAMI

TOP české origami - tradiční směry i nové proudy.

Na skok do pravěku!

Výstava plná unikátních exponátů interaktivní formou přibližuje období pravěku…

S archeologem do pravěku

Projděte si výstavu "Na skok do pravěku!" v doprovodu jejího kurátora a archeologa…

Mince a platidla

Vydejte se s námi na poutavou výpravu do historie peněz, jak je neznáte.

Zkamenělá moře Valašska

Prohlédněte si zkameněliny dávno vyhynulých zvířat a rostlin, které tady byly…

Stopy lidského umu

Nenechte si ujít zajímavé povídání o předindustriálních technických památkách…

Poklady východní Moravy

Přijďte si prohlédnout vzácné archeologické nálezy posledních let objevené v…

Popularizační publikace

Anlauf J. – Španihel S. 2011: Po stopách Bedřicha Hrozného, Noviny Slezské Univerzity 16/2, 2011, 32, Opava

Anlauf J. – Španihel S. 2009: Studenti archeologie objevovali antickou Aquileiu, Noviny Slezské Univerzity15/1, 48, Opava

Španihel. S. 2019: Archeologie Valašska VII. – Raný středověk, neboli doba hradištní 42, Valašská vlastivědná revue, 56-59.

Španihel. S. 2018: Archeologie Valašska VI. – Doba římská a stěhování národů, Valašská vlastivědná revue 41, 56-58.

Španihel. S. 2018: Archeologie Valašska V. – Doba železná, Valašská vlastivědná revue 40, 55-57.

Španihel. S. 2017: Archeologie Valašska IV. – Doba bronzová, Valašská vlastivědná revue 39, 56-59.

Španihel. S. 2017: Archeologie Valašska III. – Doba měděná, Valašská vlastivědná revue 38, 56-58.

Valoušková, K. – Španihel, S. 2017: Projekt Lesní sklárny na Valašsku, Valašská vlastivědná revue 38, 48-49.

Španihel. S. 2016: Archeologie Valašska II. – Mladší doba kamenná, Valašská vlastivědná revue 37, 57-58.

Španihel. S. 2016: Archeologie Valašska I. – Starší a střední doba kamenná, Valašská vlastivědná revue 36, 58-59.

Španihel, S. 2016: Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – 2. časť, Múza 1/2016, 22-26.

Španihel. S. 2015: Putování po Valašsku na konci doby bronzové II., Valašská vlastivědná revue 36, 57-59.

Španihel. S. 2015: Ocelová křídla nad Karpaty, Valašská vlastivědná revue 36, 52-53.

Španihel. S. 2015: Putování po Valašsku na konci doby bronzové I., Valašská vlastivědná revue 35, 58-60.

Janíčková, K. – Valoušková, K. – Španihel, S. 2015: Proměny kamene v lapidáriu 2015:54-55.

Španihel, S. 2015: Múza 2/2015, Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – 1. časť, 25-26.

Pravidelně přispívám do popularizačního cyklu Muzejní kukátko ve Valašském deníku.

http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/muzejni-kukatko/

Odborné publikace

Španihel, S. – Matyáš, J. – Štetina, J. – Valoušková, K. – Havlíček, Z. – Langová, L. – Novotná, I. 2019: Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové, Archaeologia historica 44, 1, 2019, v tisku.

Fojtík, A. – Španihel, S. – Popelka, M. 2018: Doklady novověkého vývoje parcely v Malenovicích u Zlína, Slovácko LX, v tisku.

Španihel, S. 2017: Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku, Pravěk NŘ 25, 293-314.

Kašparová, T. - Španihel, S. - Zajíc, P. 2017 Archeologické poznání vrchu Helštýn u Valašského Meziříčí, Pravěk NŘ 25, 137-168.

Španihel, S. - Valoušková, K. - Mašláň, P. 2017: Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa, Sklář a keramik 07-08/2017, 148-153, 163.

Španihel, S. 2016: Nálezy keramiky z pevnosti v Čiernom – Valoch. Keramikfunde aus der Festung in Čierne – Valy, Zborník SNM 110, Archeológia 26, 2016, 151-161

Španihel, S. 2016: Niekoľko poznámok k rano novovekej keramike v Kysuckom Novom meste. Acta Regionalia I/XVII, 1-2, 2016, 502-515.

Španihel, S. 2016: Nález neobvyklého brakteátu z hradu Cvilín. Numismatický sborník 28-2,  285-287.

Španihel, S. 2015: Benátske berrettino z hradu Strečno. Vlastivedný zborník Považia XXVII, 59-66. Žilina.

Španihel, S. 2015: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina. Archaeologia Historica, 40-2, 857-875. Brno.

Španihel, S., 2014, Stredoveká a novoveká keramika severozápadného Slovenska, Študijné Zvesti 55, 141-179. Nitra.

Kapitoly v monografiích

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P. 2018: Lesné sklárne na Valašsku. Úvod do problematiky, in: Stašíková-Štukovská (ed.): Historické sklo III – Multidisciplinárne o historickom skle, 251-260.

Konferenční sborníky

Španihel, S. 2019: Archeometry of postmedieval ceramics from north-western Slovakia, in: Chrzan, K. – Rzeźnik, P. – Siemianowska, S. 201: Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych., v tisku.

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P. 2019: Lesní sklárny na Valašsku – úvod do II. etapy, in: Valašsko – historie a kultura II. OBŽIVA, v tisku.

Španihel, S. 2014: Stredoveká a novoveká keramika z Lietavského hradu. Hrad Lietava 2003-2013 Zborník z vedeckej konferencie, 96-99. Zlín.

Španihel S., 2011: Žilina, a late medieval town on the border of three kingdoms – comparison of ceramics, Papers STARCO III Aut viam inveniam aut faciam, 45-50. Ljubljana.

Každoročně publikuji krátké souhrny výzkumů a nálezů z okresu Vsetín v Přehledech výzkumu.

Konference

2019: Gothenborg Ceramics 2019, Gothenborg (SWE), příspěvek: Changes between medieval and postmedieval table and kitchen pottery from Slovakia, an example of the Lietava castle. Moderátor sekce: Medieval Europe.

2018: Europa Postmedievalis 2018, Praha, postr: A Pottery Assemblage from the Trinitarian Monastery of Zašová (Czech Republic).

2018: Valašsko – historie a kultura II. OBŽIVA, Rožnov pod Radhoštěm: příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku II. etapa.

2017: Trzecie Międzynarodowe Sympozium Ceramiki a Szkła, Wrocław (POL), příspěvek: Archeometry of post-medieval ceramics from north-western Slovakia

2016: 9. ročník konference História skla – 2016, Bratislava (SVK): příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku I. etapa (vyžádaný příspěvek).

2016: 48. ročník konference Archaeologia historica České Budejovice, příspěvek: Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku

2016: 6. ročník Historie sklářské a bižuterní výroby v Českých zemích & 5. Diskusní seminář Sklářské kouzlení, Jablonec nad Nisou: příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku I. etapa.

2015: Drugie Międzynarodowe Sympozium Ceramiki a Szkła, Wrocław (POL), příspěvek: Medieval and early modern imported ceramics in northwestern Slovakia

2015: 47. ročník konference Archaeologia historica Cheb, poster: Sociálne rozdiely medzi stredovekými sídlami reprezentované keramickými nálezmi.

2014: 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists Istanbul, (TUR), spoluorganizátor: Theme: T06 Retrieving and Session title: TO6S017 Elite burials in prehistoric and early medieval Europe.

2014: Lietavská hradná konferencia, Lietava (SVK),
příspěvek s M. Bielichem: Stredoveká a novoveká keramika z Lietavského hradu.

2012: 13th International Interdisciplinary Session of Archaeology' Students – Pusczykowo (POL), příspěvek: Motives of tiles, as symbols of competence to groups of power.

2011: 3th Student Archaeological Conference 2011 - Bohinj (SLO), příspěvek: Žilina late medieval town on the border of three kingdoms - Comparison of ceramics

Obsah košíku