Peníze patří k průlomovým vynálezům lidstva, který umožnil rozvoj obchodu, řemesel, zemědělství i společnosti obecně. Dnes je to naprosto běžná věc, s níž se setkáváme každý den a možná si ani neuvědomujeme, jak zásadně ovlivňuje naše životy. Nahlédněte do její historie prostřednictvím výstavy Muzea regionu Valašsko nazvané Mince a platidla. Čeká vás spousta zajímavých exponátů, ale i netradiční pohled na peníze, jako neoddělitelnou součást našich dějin a moderní společnosti i specifický kulturní fenomén.

Návštěvníci výstavy například zjistí, že kromě zlata, stříbra a dnes používané oceli, byly peníze vyráběny například ze dřevěných dýh nebo odřezků kůže. Budou moci porovnat, za kolik by v dávné minulosti koupili na trhu husu nebo kopu vajec a dozví se i to, jak se během 20. a 21. století měnila kupní síla asi nejznámější české bankovky – stokoruny. Změny reálné finanční hodnoty jsou spojeny s pojmem inflace, které bude také věnována část výstavy. Zajímavým příkladem je cena chleba v meziválečném Německu, která vyšplhala na několik miliard marek.

Výstava je doplněna i o řadu interaktivit, jako středověká ražba mincí, poznávací kvíz či možnost nechat se zvěčnit, jako model pro bankovku v dobovém oděvu. Součástí je i lektorský program, který se zaměřuje na problematiku finanční gramotnosti u dětí.