Muzeum regionu Valašsko pro vás připravilo zajímavou archeologickou přednášku Pravěk v Lešné okolí. Akce proběhne na zámku Lešná u Valašského Meziříčí v úterý 24. března od 17:00 hodin.

PROGRAM

Lešná a její okolí představují z archeologického hlediska poměrně zajímavou krajinnou jednotku, ve které se kombinují výhody plynoucí z dálkových pravěkých cest se zápory, jež představovala povodněmi hrozící Bečva a chladnější klima podhorské oblasti. Archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel vám povypráví o zajímavých nálezech a pravěkém živote ve zdejším kraji, zejména v pozdní době bronzové, z které pochází i minuloroční nález části osady v Lhotce nad Bečvou.

VSTUPNÉ

20 Kč na osobu.