Muzeum regionu Valašsko pro Vás na úvod roku 2023 připravilo zajímavou přednášku známého archeologa Samuela Španihela. Dozvíte se o zajímavých nálezech roku 2022 a dozvíte se, proč byl nejzásadnějším v historii archeologie na Valašsku.


PROGRAM

Archeologické nálezy pomáhají nejen odkrývat minulost, ale také jsou schopny nabídnout jiný úhel pohledu na dnešní dobu. Rok 2022 byl pro nás v tomto ohledu neobyčejně štědrý. Nalezení pokladu mincí v Loučce, výzkum náměstí a farního kostela ve Valašském Meziříčí, objevení několika náhodných nálezů nebo zjištění cílených povrchových prospekcí nám umožňují vyslovit nové teorie a potvrdit, nebo (a to častěji) vyvrátit ty staré. Zejména výzkum na meziříčském náměstí přinesl množství nových informací o raném formování města. Vzhledem na skoupé písemné prameny odkazující k tomuto nejstaršímu období města, představují nalezené situace a artefakty neocenitelný zdroj vědomostí. Pokud se o nich chcete dozvědět něco víc, přijďte za námi ve čtvrtek 25. ledna na zámek Vsetín.

VSTUPNÉ

Plné 60 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti) a 40 Kč (děti 6–15 let, ZTP), do 6 let zdarma.