Nadační fond Jonášek vznikl v prosinci roku 2010, za účelem pomoci onkologicky nemocným dětem. Zásluhu na založení fondu nese Jonášek, který díky své nemoci chtěl v budoucnu pomáhat dětem se stejným onemocněním. Jeho snem, který se měl uskutečnit po jeho uzdravení, bylo naplnit nemocné dětské tváře štěstím. Bohužel jej již nemohl uskutečnit.

Podpořte tuto vznešenou myšlenku a navštivte Jonáškovo zábavné odpoledne. Letošní, již osmý, ročník se uskuteční ve dvou dnech, a to 19. – 20. 5. 2018, vždy od 13:00 hodin.

V zámku Kinských jsme pro Vás připravili zábavné venkovní stanoviště, které můžete navštívit vždy od 13:00 do 17:00 hodin. V sobotu 19. 5. 2018 Vás čekají archeologické hlavolamy a v neděli 20. 5. 2016 pak poznávání přírodních tajemství.

V přilehlém parku na Vás dále čeká spousta další zábavy – vystoupení hudebních skupin, jízda na ponících, gastro stan, kouzelnice, dětské divadlo, vláček, laserová střelnice, hasiči, skupina historického šermu, ohňová show a řada zábavných atrakcí pro děti. Chybět také nebudou kolotoče, průlezky a další.

Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu onkologicky nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Brno. Podrobné informace o Nadačním fondu Jonášek naleznete zde: www.nadacejonasek.cz/.