…na správném trhu, pouti či jarmarku nikdy v minulosti nechyběl toulavý písničkář. Dnes už byste ho hledali asi jen stěží, neboť doba jejich slávy dávno minula

...ale štočky kramářských neboli jarmarečních písní, tak ty se najdou ještě v mnoha starých chalupách. A když ne tam, tak v muzeu určitě! Více než sedm stovek jich opatruje i meziříčská pobočka Muzea regionu Valašsko.

Tyto drobné tisky, většinou o dvou až čtyřech listech malého formátu, byly v českých zemích vydávány od 17. století, s rozšířením denního tisku na přelomu 19. a 20. století však ztratily na přitažlivosti a postupně mizí – a toulaví písničkáři, kteří jejich obsah zprostředkovávali tak osobitých způsobem svým posluchačům, s nimi… Samotné písničky lze považovat v jistém slova smyslu za předchůdce dnešního bulváru, neboť kromě značného procenta tisků s náboženskou tématikou, prodávaných především o náboženských poutích a na poutních místech, byly jejich oblíbeným námětem nejrůznější senzace nebo výjimečné události. Sám potulný písničkář míval v repertoáru nepřeberné množství příběhů, často s mravoučným koncem, které prozpěvoval za hudebního doprovodu u zvětšených obrázků, ilustrujících děj. Kromě velikého kusu plátna či papíru s namalovanými obrázky z příběhu se neobešel ani bez flašinetu či tahací harmoniky a takto vybaveného jste jej pak mohli potkat nejen na poutích či jarmarcích, ale během roku i na kdejaké návsi či v městečku.

Samotní posluchači si pak mohli texty právě zakoupit v podobě oněch známých jarmarečních písniček, nejčastěji vytištěné na šestnácterkovém formátu (cca 8 x 10 cm). Na rozdíl od doprovodných obrazových tabulí se velké množství kramářských tisků do dnešních dnů dochovalo. Vedle většinové produkce náboženské v nich najdeme například líčení důsledků přírodních katastrof, mordů, nevěr, nešťastných lásek nebo nezřízeného pití alkoholu.

Titulní stránky textů zdobí drobné dřevoryty s motivem vztahujícím se k tématu, ačkoliv jeden motiv často tiskaři používali pro více tisků, a na rozdíl od současných zpráv o kriminálních činech končíval potulný písničkář své představení mravoučným ponaučením, které má posluchače přivést k nadějným myšlenkám. Čím byl ve svém přednesu nápaditější a věrohodnější, tím rychleji mizelo jeho zboží z pultu – lidé si však jednotlivé písničky rádi opatřovali a doma pak svazovali do větších svazků, čili špalíčků, které v chudých rodinách bývaly často jediným čtením.

V meziříčském muzeu najdeme v přírůstkových knihách o kramářských tiscích bohužel jen mlhavé zprávy. Snad právě fakt, že dříve opravdu byly naprosto běžným artefaktem každé domácnosti, nedbali ani dávné muzejníci jejich pečlivému sběru a popisu. Mezi dárci jednotlivých štočků se objevují vesměs jména význačných vlastivědných pracovníků, kteří stáli u počátků činnosti našeho muzea, založeného coby muzejní spolek roku 1884.

 

(Piseň) nowá, o Panně /M/aryi = Swato Kopecké, /Wss/em horliwým Pautnikům k Spiwáni obětowaná. Bez r. a místa vyd. Pouze titl. list s nečíslovanými verši. Formát: 10 x 8,3 cm. (i.č. L2486).

 

Laučeni Gežisse s Maryi. Rok vydání: 1839-1865. (i.č. L2069).

 

Bolestná Piseň o Umučenj Pána...  (i.č. L1417).

 

Chwalozpěw k Panně Marii, wssem Maryanským ctitelům obětowaná. Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli 1853. "Tisíckrát pozdrawugem tebe..." Stran: 8, veršů 12. Rok vydání: 1853. Formát: 10,8 x 8,8 cm. (i.č. L2288).

 

Historická píseň o zgewení swatého … Rok vydání: 1868. (i.č. L2015).

 

Horlivá Piseň o gednom … (i.č. L1400).

 

Horliwá Modlitba k Neyblahoslaweněgssi Panně Marii Wambeřické 1831. (Vambeřice v Kladsku). Stran: 4. Rok vydání: 1868. Formát: 9x11 cm. (i.č. L1350).

 

Horliwá Modlitba k obzwlásstnimu patronu wssech umiragicich sw. Jozefu Pěstaunu. Od Karla Ondráčka, sskolniho učitele w Zbožnowě. Pismem Jana Host. Pospissila činného auda českého národ. Museum, impressora w Praze a Hradci Králowé, Königgrätz den 19. Mai 1842. Stran: 8. Na přední straně dřevoryt sv. Josefa s Ježíškem v rámečku. Rok vydání: 1842. Formát: 8x11 cm. (i.č. L1356).

 

Horliwá Piseň Rozgimagicý Cesty Pána Krysta do Geruzalema. "Pospěssme k Geruzalemu..." Spiwá se gako: "Kwilit musým přenáramně, když se na ..." Stran: 8, veršů 33. Na titl. str. dřevoryt ukřižovaného Krista. Formát: 9x11 cm. (i.č. L1339).

 

Horliwá Piseň o blahoslawené P. Marii Swato=Kopecké w Nowé Řissi. "S welkou radosti Slawiček..." W Skalici, u dědiců J. Škarnicla 1885. Stran: 8, veršů: 13. Na titul. straně dřevoryt P. Maria s Ježíškem. Rok vydání: 1885. Formát: 11x8,5 cm. (i.č. L1381).

 

Horliwá Piseň o blahoslawené Panně Maryi Křtinské, Putugicým k potěsseni wydaná. Bez m. a r. vyd. "Slyssim hlas slawička W gednom audoli, ..." Stran: 8, veršů 16. Formát: 10,3 x 8,5 cm. (i.č. L2307).

 

Horliwá Piseň o swaté Panně a Mučedlnicy Kateřině Choti Krystowé. Wytisstěná v Těssině. Stran: 8, verše nečíslované. Formát: 10 x 8,3 cm. (i.č. L2275).

 

Horliwá Piseň o žalostné cestě Pána Ježisse Krista, z Jeruzalema na horu Kalwárskou. Pospěssme k Jeruzalému. Nákladem S. Forstera v Hranicích. Stran: 8, veršů: 33. Na přední str. dřevoryt Ježíše na kříži. Formát: 11 x 8,5 cm. (i.č. L1373).

 

Horliwá Piseň k blahoslawené Panně Maryi. Wssem gegim Ctitelům k duchownimu potěsseni na swětlo wydaná. "Plessey mé srdce radosti, ..." Bez místa a roku vyd. Stran: 8, veršů: 14. Formát: 10,5 x 8 cm. (i.č. L2272).

 

Horliwá modlitba na den slawnosti Porcyunkule. W Litomyssli wytisstěná 1811. Stran: 4, na přední straně dřevoryt Františka Serafinského. Rok vydání: 1811. Formát: 11 x 8,5 cm. (i.č. L1355).

 

Horliwá Piseň o přehořkém umučeni Pána Krysta. "Giž jsem dost pracowal, pro tebe člowěče !" Bez místa a r.vyd. Veršů: 17 nečíslovaných, pokračuje: Giná: 81/2 verše konec chybí. Formát: 10 x 8 cm. (i.č. L2473).

 

Horliwá píseň k swaté Maři Magdaleně. "Poslyšte křesťané ..." Stran: 12, veršů 24. Na titl. stránce dřevoryt sw. Maří Magdaleny v oválu. Formát: A6. (i.č. L1330).

 

Hrůzoplná Piseň o strassliwém znameni, kteréž bylo k spatřeni na obloze nebeské a zázrak se stal v Neapolitanskeg zemi w hlawním městě Manfredony we farnim kostele w Roku 1847. Roku 1848. Tisk wdowy Rudolfa Rohrera w Brně. Stran: 8. Veršů: 39. "Strachem welkau hrůzau probíhá srdce..." Rok vydání: 1848. Formát: 10,5 x 8,2 cm. (i.č. L2393).

 

Hystorická piseň o swaté Genowefě, genž wzatá gest z žiwota gegiho w krátkosti wssem milownikům k spiwani na swětlo wydaná. Tisk a sklad A. Škarniclové w Hranicích 1868. Rok vydání: 1868. Formát: 9 x 11 cm. (i.č. L1388).

 

Hystorycká piseň o swaté Genowetě. Wytisstěná w Gihlawě (Jihlavě) u Fabiána Beynhauera ? Gako: Běda, že gsem Wěku mladem. Listů: 8. Na titl. listě dřevoryt sv. Jenovefy v jeskyni před skálou. Rozměry 11 x 8,5 cm. (i.č. L1369).

 

Hystorye w Piseň Uwedená, o diwném Zázraku, kterýž se stal Roku 1745 dne 7. Dubna w Králowstwí Polském, bliž Města Warssawy, kterak tam dwa Sswedi we Wsi Portowě, z Obrazu Panny Marye se rauhali, gaké hrozné skončeni za to wzali, gedenkaždý z této Pisničky wyrozumi. Neyprwe w Polském Gazyku, w tomž Městě Warssawě wytisstěná a nyni na Cžesko přeložená. "Ach Křesťané rozmilí..." Bez roku a místa vyd. Stran: 8, verše nečíslované. Formát: 10 x 7,5 cm. (i.č. L2234).

 

Kratochwilná Piseň Mládencům a Pannám k obweseleni wydaná. W Skalicy u F.X. Škarnycla Synů 1873. Stran: 8, veršů 15. Rok vydání: 1873. Formát: 10,5 x 8,5 cm. (i.č. L2383).

 

Kratochwilná Piseň Mládencům a Pannám k obweseleni wydaná. W Skalici, u Škarnicla Synov 1869. Stran: 8, veršů 11. Rok vydání: 1869. Formát: 11 x 8,7 cm. (i.č. L2375).

 

Kratochwilná Piseń o weselém Rekrutowáni. W Skalicy, U Fr. X. Škarnicla Synů 1871. Stran: 8, veršů 13. Rok vydání: 1871. Formát: 10,5 x 8,5 cm. (i.č. L2364).

 

Kratochwilná Píseň o ošemetné lásce, wssem milujícím na příklad wydaná. W Skalici, u dědiců J. Škarnicla 1887. Když jsem ssel jednou k panence ... Stran: 8, 21 veršů. Rok vydání: 1887. Formát: 11 x 9 cm. (i.č. L2017).

 

Kratochwilná piseň o přediwě, lnu a konopí, vssem hospodinkám s přediwem zachazegicým k obweseleni wydaná a wytisstěná. Wytisstěná w Hranicích 1862. Stran: 8, veršů 28. Rok vydání: 1862. Formát: 11 x 8,5 cm. (i.č. L2356).

 

(Piseň) nowá, o Panně /M/aryi = Swato Kopecké, /Wss/em horliwým Pautnikům k Spiwáni obětowaná. Bez r. a místa vyd. Pouze titl. list s nečíslovanými verši. Formát: 10 x 8,3 cm. (i.č. L2486).

 

Laučeni Gežisse s Maryi. Rok vydání: 1839-1865. (i.č. L2069).