Edukaci autistických žáků a dětskému autismu obecně se věnuje unikátní výstava (Ne)rozumím ti, která probíhá na zámku Vsetín. Vernisáž se uskutečnila v úterý 19. března v Mramorové sále a přilákala přes 200 návštěvníků.

Výstavu organizuje Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín spolu s Muzeem regionu Valašsko a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Základ tvoří časosběrný fotografický dokument asistenta školy Jaroslava Staňka, který citlivým okem zachytil školní život šesti žáků autistické třídy. Pedagožka Mgr. Jitka Orságová ve spolupráci s dalšími kolegy připravila informační panely, didaktické pomůcky a aktivizující koutky, které do výstavy vnášejí interaktivní rozměr. Do realizace výstavy se zapojila i dvojice asistentů ze zlínské univerzity Tomáše Bati – Mgr. Daniel Krcha natočil filmový dokument o výchově a vzdělávání malých autistů na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, Ing. arch. Kamil Koláček navrhl instalaci výstavy a graficky zpracoval propagační tiskoviny i výstavní panely.

Vernisáž výstavy proběhla v úterý 19. března. Účastníky v zaplněném Mramorovém sále nejprve pozdravil ředitel Muzea regionu Valašsko Ing. Tomáš Vitásek a po něm i Ing. Jana Janovská z odboru školství a kultury MěÚ Vsetín. Velký aplaus sklidilo úžasné vystoupení dětí z pořádající školy. Její ředitel Mgr. Roman Třetina na závěr oficiální části poděkoval pedagogům a asistentům, kteří se zapojili do organizace výstavy, a to modrou růží, jejíž barva je symbolem autismu. Z Mramorového sálu se pak všichni přesunuli na výstavu a nutno dodat, že ohlasy na ni byly velmi pozitivní, jak vypovídá jeden z mnoha zápisů v knize návštěvníků, které chválí úsilí učitelů: „Neskutečný respekt a hrdost nad tím, s jakou láskou pracujete.“

Přijďte i vy nahlédnout do života školy a přesvědčit se, že „kde je vůle, tam je i cesta“. Výstava (Ne)rozumím ti potrvá do 23. června. Otevřena je denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.

Kontaktní osoba:
Jiří Koňařík
tiskový mluvčí
konarik@muzeumvalassko.cz
tel. 571 411 690, 605 509 928

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
www.muzeumvalassko.cz