Na bezmála 12 milionů korun přišla rozsáhlá rekonstrukce Kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Kulturní památka spadající pod správu Muzea regionu Valašsko p. o. bude slavnostně otevřena dnes odpoledne za účasti řady významných hostů. Veřejnosti se poprvé otevře před letošními Vánocemi na tradiční adventní koncert Rybovy České mše vánoční.

Památkově chráněný polodřevěný kostelík pochází z druhé poloviny 16. století. V roce 1963 byl předán pod správu Valašského muzea v přírodě Rožnov p. R. a o osm let později ho převzal Vlastivědný ústav Vsetín (předchůdce dnešního Muzea regionu Valašsko). V té době také objekt prošel poslední zásadní rekonstrukcí, a tak není divu, že v poslední době už nebyl jeho technický stav vyhovující. Objekt trpěl zejména zatékáním skrz rozpadající se šindelovou střechu. Vlhkostí bylo poškozeno i obvodové zdivo a základové trámy dřevěné části kostela. „Stav objektu byl havarijní a rekonstrukce tudíž nevyhnutelná,“ konstatoval ředitel Muzea regionu Valašsko Ing. Tomáš Vitásek.

S přípravami I. etapy se začalo v březnu 2017, projektanti přitom u některých historických prvků vycházeli z takřka osmdesát let staré dokumentace. Samotné stavební práce odstartovaly v únoru 2018. Pokud se týká střechy, ta dostala 50 tisíci nových šindelů a zároveň byly doplněny chybějící části v nosné konstrukci. Rozsáhlou opravou (výměnou trámů) prošlo i roubení obvodových stěn a konstrukce kůru.

Velmi náročnou operaci představovala výměna základových trámů. Dřevěnou část kostela bylo třeba za pomoci mechanických zvedáků (heverů) nadzvednout, vybudovat gabionové základy a na nich „poskládat“ novou trámovou konstrukci. „Pod dřevěnou částí chyběly kvalitní základy, které by bránily vniku zemní vlhkosti do roubení. Poškození původní konstrukce se navíc ukázalo daleko rozsáhlejší, než se předpokládalo, což si vyžádalo výrazné oddálení termínu dokončení. Teď už ale kostel stojí na pevných základech,“ ujistil vedoucí provozního oddělení Muzea regionu Valašsko Ing. Jan Marek. Obvodové zdi zděné části dostaly nový kabát z takzvané románské omítky, jež nepropustí vlhkost dovnitř, ale objekt může skrz ní „dýchat“ směrem ven.

Dalším z opatření proti vlhnutí kostela bylo vybudování speciálního drenážního systému tzv. zasakovacími průlehy. Ty jsou umístěny v zemi kolem obvodových zdí a dokáží odvést vlhkost od základů. Výkopové práce přinesly i velmi cenné archeologické nálezy. Jedním z nich byla krypta se dvěma cihlovými hroby.

Součástí oprav byla také kompletní výměna elektroinstalace a poplachového systému, který byl nově rozšířen i o elektronické hlásiče požáru. Došlo také na restaurátorské úpravy dveří, mříží, křížů a dalších historicky cenných prvků.

První etapa si vyžádala náklady ve výši 12 milionu korun. „Financována byla ze tří zdrojů. Zlínský kraj poskytl příspěvek ve výši 10,1 milionu korun, z rozpočtu Muzea regionu Valašsko putovalo 1,2 milionu korun a Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 700 tisíc korun,“ uvedl Ing. Vitásek.

Momentálně už se začíná s přípravami II. etapy opravy Kostela sv. Trojice, jež bude spočívat v rozvoji hřbitovní zahrady. „Hodláme vybudovat příjezdovou komunikaci. V plánu je také umístění nových toalet v objektu, jež bude mít podobu dobové márnice. Počítá se také s položením potřebných inženýrských sítí, opravou oplocení a zbudováním odpočinkové či naučné stezky s využitím historických náhrobků,“ nastínil Ing. Marek.

Muzeum regionu Valašsko je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Krom kostela sv. Trojice má ve správě i zámek Vsetín, Lešná u Valašského Meziříčí a Kinských ve Val. Meziříčí i Hvězdárnu Vsetín.

Fotografie ze slavnostního otevření najdete ZDE