Záruky pro mladé ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011

Pracovní místo je (spolu)financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.