Projekt: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu "Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa", který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018 bylo u zaměstnavatele Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace IČO: 00098574 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 71 620 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 59 000,56 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 12 619,44 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu vrůzných pracovních pozicích.