Celý název projektu: 

Pod značkou B. A. G. (odborná publikace s katalogem sbírkových předmětů)

Registrační číslo projektu: MK 31963/2023 OMG

Program Ministerstva kultury ČR: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Priorita: Prezentace sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek – vydání odborné publikace vycházející alespoň částečně ze sbírkového fondu žadatele

Období realizace: 01/2023 – 12/2023

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 92 906,00 Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace: 65 000,00 Kč

Financování:
Ministerstvo kultury ČR: 65 000,00 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 27 906,00 Kč

 

 

Cíl projektu:
Formou odborné a reprezentativní publikace s poměrně bohatou obrazovou přílohou zveřejnit informace, poznatky a závěry zjištěné z výzkumu tématu a seznámit laickou i odbornou veřejnost s fenoménem B. A. G. (a s jeho významem v rámci českého sklářského designu porevoluční éry).

Aktivity projektu:

  1. dokončení výzkumu k danému tématu (studium archivních materiálů, rozhovory s pamětníky, soupis výrobků, analýzy produkce);
  2. zpracování dat z výzkumu;
  3. zpracování textu publikace dle jednotlivých kapitol (včetně anglického resumé);
  4. příprava a zpracování obrazové přílohy do publikace se zajištěním licenčních smluv na autorské fotografie;
  5. grafické zpracování publikace;
  6. recenzování publikace před tiskem 2 recenzenty;
  7. tisk publikace.

Cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou pamětníci a osobnosti spjaté se sklárnou B. A. G., dále sběratelé designového skla a odborná veřejnost (včetně muzeí spravujících sbírky sklářského designu).

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 16. 5. 2023
 

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., vedoucí odborného a popularizačního oddělení (e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz)
Mgr. Olga Méhešová, (e-mail: mehesova@muzeumvalassko.cz)