Astronomie je jednou z klasických věd, která jako první začala využívat pozorování jako prostředek pro potvrzení či vyvrácení teorií o procesech vedoucích k utváření jednotlivých kosmických těles a vesmíru jako celku. Zároveň se jedná o vědu, která je provozována jak na profesionální úrovni, tak se najde řada nadšených amatérských spolků, zájmových kroužků ve školách i mimo ně, a i jednotlivců, kteří se touto vědou a jejími souvislostmi (fyzika, optika atd.) zabývají.

Malý projekt „Po drahách hvězd“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, p.o. (Česká republika), jehož součástí je i hvězdárna, a Gymnázia Púchov (Slovenská republika). Hlavním tématem projektu je právě oblast astronomie, její rozvoj a popularizace v česko-slovenském příhraničí.

V rámci malého projektu budou, mimo jiné, zpracovány dva lektorské programy, jeden na téma „optika – spektroskopie“, ten bude následně také rozšířen do formy pedagogické metodiky, aby bylo možné toto téma prezentovat i v rámci školní výuky, a druhý na téma „optika – dalekohledy“. Realizovány budou rovněž tři astrosemináře atd.

Název projektu:

Po drahách hvězd

Kód projektu::

CZ/FMP/11b/09/117

Číslo smlouvy:

CZ/FMP/11b/081

Dotační program:

Fond malých projektů

Poskytovatel dotace / Správce:

Region Bílé Karpaty

Program spolupráce:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Konečný uživatel:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Hlavní přeshraniční partner:

Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, Púchov

Začátek projektu:

1. 4. 2022

Konec projektu:

31. 3. 2023

Celkové výdaje projektu:

18.024,00 €

Výše dotace:

14.538,82 €

Vlastní zdroje:

3.485,18 €

Důležité odkazy:

Malý projekt „Po drahách hvězd“, číslo smlouvy CZ/FMP/11b/081, je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů. Správcem - vedoucím partnerem Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 je Region Bílé Karpaty.